EÚ konzultuje s Nórmi možné protiteroristické opatrenia

Foto: albertizeme, Creative Commons

Poľské predsedníctvo s v spolupráci s nórskymi úradmi rozhodlo o zvolaní mimoriadneho stretnutia pracovnej skupiny rady pre terorizmus (TWP – Terrorism working party) a protiteroristickú skupinu (COTER) (Viac v Pozadí).

Nórski odborníci briefovali členov európskych pracovných formácií o pozadí útokov, pri ktorých nórsky atentátnik usmrtil 76 ľudí. Informovali európskych kolegov aj o podmienkach práce tzv. „Komisie 22. júla“, ktorú premiér Jens Stoltenberg poveril analyzovaním okolností tragických udalostí. Na diskusii v Bruseli sa zúčastnili zástupcovia Europolu, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a Európskej komisie.

Cieľom stratnutí je už v tomto štádiu identifikovať ponaučenia, ktoré by mali pomôcť zabrániť podobným scenárom v budúcnosti.

Stretnutie viedlo k predbežnej dohode o niekoľkých opatreniach, informoval novinárov po stretnutí Timothy Jones, zástupca európskeho koordinátora pre boj s terorizmom Gillesa de Kerchove. Urýchli sa napríklad zapojenie novej siete Europolu, ktorá ma koordinovať spravodajské informácie v spojitosti s terorizmom.

Ďalšie závery sa očakávajú po tom, čo budú známe výstupy z práce „Komisie 22. júla“. S najväčšou pravdepodobnosťou sa budú okrem iného týkať silnejšej kontroly výroby a predaja niektorých materiálov ako sú hnojivá, ktoré je možné použiť na domácu výrobu výbušného systému. Rada EÚ podľa neho zvažovala podobné opatrenia už dávnejšie, pod vplyvom útokov ale takéto úvahy budú riešené prioritne.

Psychológovia majú identifikovať prípady podobné Breivikovmu

V krátkom čase bude podľa Jonesa zvolaná sieť proti-teroristických poradcov, ktorý majú diskutovať o tom ako zaobchádzať s podobným typom psychologického impulzu, ktoré motivovali Breivika.

Na otázku, či sú zodpovední spokojní z vysvetlením, že Breivik konal sám Jones konštatoval: „Je jasné, že bol v kontakte s inými ľuďmi ale rozsah a povaha týchto kontaktov zatiaľ nie sú úplne jasné. Musíme počkať aké budú výsledky policajného vyšetrovania a špeciálne zriadenej komisie.

Na vytvorení „Komisie 22. júla“ sa zhodli všetky nórske politické strany. Analyzovať má všetky okolnosti, vrátane rýchlosti, s akou polícia reagovala na druhý Breivikov útok na ostrove Utoya.