EÚ kriminalizuje migrantov, tvrdia mimovládky

Zdroj: European Commission

Od budúceho týždňa čaká európsky azylový systém výrazná zmena. K databáze Eurodac s biometrickými údajmi o všetkých nelegálnych migrantoch a žiadateľov o azyl budú mať prístup aj národné policajné orgány či prokurátori vrátane Europolu.

Eurodac je „srdcom“ európskeho azylového systému. Databáza je určená na ukladanie odtlačkov všetkých migrantov starších ako 14 rokov, ktorí prekročia hranicu EÚ bez príslušných víz či povolenia. Pôvodne mala zabrániť duplicite žiadostí o azyl v rôznych členských štátoch a ďalším neoprávneným vstupom migranta na územie EÚ.  

Rozšírený prístup umožní orgánom členských štátov načítať vlastné dáta, či vyhľadávať v databáze, čo krajinám pomôže aj pri implementácii tzv. Dublinských azylových pravidiel. Tie hovoria, že za spracovanie azylovej žiadosti je zodpovedná tá krajina, na ktorej územie vkročil migrant ako prvej. V prípade, že odobraté odtlačky už sú v databáze zaznamenané, azylanta či migranta pošlú späť do krajiny, ktorá ho pôvodne prijala.

Údaje o ilegálnych migrantoch boli do teraz v systéme Eurodac uložené po dobu 2 rokov. Táto lehota sa po novom skráti na 1,5 roka. Informácie o žiadateľoch o azyl však v databáze ostanú až 10 rokov.  

Neprimerané opatrenie?

Nemecký inštitút pre ľudské práva (DIMR) tvrdí, že nový prístup k databáze, ktorý členské štáty odsúhlasili ešte v roku 2013, umožňuje „značný zásah do základných práv“ a vytvára dojem, že „žiadatelia o azyl sú väčšími kriminálnikmi, ako zvyšok populácie.“

Prístup polície k databáze znamená, že utečenci budú považovaní za potenciálnych podozrivých alebo priamo páchateľov trestných činov. Potreba nových opatrení podľa Erica Topfera z DIMRu „nebola doložená, a ak áno tak iba veľmi smiešne.“

Zo všetkých členských štátov iba Holandsko uviedlo, že porovnávanie stôp zaistených na mieste činu s národnou azylovou databázou prinieslo výsledok a to v 134 prípadoch za posledných 5 rokov.

Komisia zdôraznila, že nové opatrenia zahŕňajú značné obmedzenia pre políciu a prokurátorov. Tí môžu získať prístup k databáze Eurodac iba v rámci vyšetrovania závažných trestných činov, či terorizmu a musia opodstatniť každý jeden vstup.

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel však ostáva na pleciach tých istých úradníkom. DIMR sa preto domnieva, že EÚ musí zaviesť prísnejší monitoring a to aj zo stany Európskeho parlamentu či organizácií venujúcich sa ochrane osobných údajov.

Násilné odoberanie odtlačkov

Nové pravidlá umožňujú imigračným pracovníkom použiť „primerané donucovacie prostriedky“ na zber biometrických údajov.

Mnoho migrantov a žiadateľov o azyl má v rámci EÚ „vytypovanú“ krajinu, v ktorej by sa chceli usadiť. Dôvody sú rôzne. Úlohu hrá znalosť jazyka, pracovné možnosti, rodinní príslušníci žijúci v tej či onej krajine. Preto často odmietajú odovzdať svoje odtlačky v členskom štáte, na ktorého územie dorazili ako prvého.

Na základe nových pravidiel však vyškolený úradník môže použiť nátlak na zabezpečenie údajov. Musí však rešpektovať „dôstojnosť a fyzickú integritu“ migranta a utečenca.

DIMR však tvrdí, že dodnes nie je jasné koľko násilia môžu úradníci použiť. Podľa Erica Topfera sú ohrozené najmä najzraniteľnejšie skupiny, ktoré sú po dlhej ceste traumatizované, choré, či vyčerpané.