EÚ má politickú dohodu pre obmedzenie obchodu s konfliktnými minerálmi

Koltánová baňa v Konžskej demokratickej republike, (zdroj: MONUSCO Photos/Flickr)

Dohoda vznikla na základe rokovaní medzi EK, Radou a Európskym parlamentom (EP). Jej cieľom je prinútiť spoločnosti v EÚ, ktoré dovážajú cín, tantal, volfrám a zlato, aby konali zodpovedne. Uvedené minerály sú dôležité pre každodenný život; priemysel ich využíva napríklad pri výrobe mobilných telefónov, laptopov, áut či šperkov.

Holandská ministerka pre zahraničný obchod a rozvojovú spoluprácu Lilianne Ploumenová pripomenula v mene svojej krajiny, predsedajúcej momentálne v Rade EÚ, že únia sa zaviazala k prevencii medzinárodného obchodu s minerálmi, z ktorého finančne ťažia rôzne bojové skupiny a zločinci a ktorý porušuje ľudské práva.

Ploumenová za Radu EÚ, eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová, predseda Výboru EP pre medzinárodný obchod (INTA) Bernd Lange a tiež spravodajca tohto výboru, europoslanec Iuliu Winkler, sa zhodli na politickej dohode, ktorá sa v podobe nového nariadenia pokúsi zastaviť zisky plynúce z obchodovania s konfliktnými minerálmi, často využívanými na financovanie ozbrojených konfliktov.

“Politická dohoda o konfliktných mineráloch pomôže obchodu pracovať v prospech mieru a prosperity v komunitách a oblastiach na celom svete, ktoré sú postihnuté ozbrojenými konfliktmi,” uviedla komisárka Malmströmová.

Predseda výboru INTA spresnil, že EÚ musí konečne “prelomiť začarovaný kruh” medzi obchodom s konfliktnými minerálmi a financovaním ozbrojených konfliktov, pričom dnešná dohoda je ten správny krok na vytýčenej ceste.

Dohodnutý právny rámec znamená jasné povinnosti a zodpovedné konanie pre “kritické články” dodávateľského reťazca uvedených minerálov, vrátane hút a rafinérií.

Dnešné politické porozumenie dalo zelenú doladeniu potrebných technických detailov a príprave samotného nariadenia, ktorého prijatie sa očakáva v nadchádzajúcich mesiacoch.