EÚ má zaplatiť za smrť nomádov

Pozadie

Začiatkom mája došlo na hranici medzi Sudánom a Čadom k stretu medzi sudánskymi silami a príslušníkmi mierovej misie Európskej únie Eufor Čad, ktorej hlavnou úlohou je ochrana civilistov a humanitárnych pracovníkov.

Jedno z vozidiel misie Eufor s dvomi vojakmi neúmyselne prekročilo neozančenú hranicu so Sudánom. Došlo k paľbe. Jeden z vojakov, seržant Gilles Poulin, v prestrelke zahynul, druhý bol zranený. Informácie o tom, ako k strelbe došlo sa rôznia. Interpretácia francúzskeho ministerstva obrany hovorí, že pri jazde narazilo vozidlo na sudánsky „checkpoint“ a vojaci okamžite preukázali svoju identitu. Bez varovania sa však mali stať terčom paľby. Sudánska vláda informovala, že vojenský džíp prichádzajúci z Čadu viezol šiestich vojakov, ktorí začali strieľať na sudánske pozície.

Otázky

Seržant Gilles Poluin je prvou obeťou misie v Čade, považovanej za jednu z najnáročnejších, na ktoré sa Únia podujala.

Sudánska vláda požaduje od Európskej únie kompenzáciu 10 000 dolárov za smrť každého zo štyroch nomádov, ktorí sa podľa informácií zo sudánskych zdrojov snažili vyložiť telo mŕtveho príslušníka mierových síl na ťavu. Pri tom explodoval ručný granát, ktorý mal francúzsky vojak pri tele. Európska únia ani Eufor zatiaľ na požiadavku nereagovali. 

Francúszky prezident Nicolas Sarkozy požiadal Sudán o vyjasnenie okolností smrti vojaka. Naliehal na Chartúm, aby prijal všetky potrebné opatrnenia, aby sa podobná situácia už neopakovala. Francúzsko ako aj EÚ sa sudánskej vláde za neúmyslené prekročenie hraníc ospravedlnili.

Incident ešte vyostril napäté vzťahy medzi Francúzskom a Sudánom. Súdán odmietal prítomnosť medzinárodných síl v blízkosti svojich hraníc. Odmietol tiež ne-africké zložky misie OSN, ktorá operuje priamo v konflikte zmietanom sudánskom regióne Darfúr.

Pozície

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy odsúdil „svojvoľné a neproporčné použitie sily“ zo strany Sudánu, ktoré malo za následok smrť francúzskeho vojaka.

Podľa hovorcu sudánskeho ministerstva zahraničia, ktorého citovala agentúra Reuters, je v Sudáne „zvykom, že vždy keď je niekto neúmyslene usmrtený, príbuzným sa vyplatí kompenzácia. Ide o zvykové právo.“ Francúzsko však podľa neho nárok na komenzáciu za smrť vojaka nemá, pretože zomrel v prestrelke.

„Tragický výsledok incidentu po neúmyslenom prekročení hraníc dokazuje skutočnú obetu, ktorú ponúkajú vojaci slúžiaci v mierových misiách na celom svete,“ uviedol írsky veliteľ operácie Eufor v Čade generál Patrick Nash