EÚ navrhuje konkrétne riešenia ilegálnej migrácie

 

Pozadie

Európsky pracovný program v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, Haagsky program, požiadal Komisiu, aby do konca roka 2005 pripravila „politický plán legálnej migrácie, vrátane povolovacích procedúr, vďaka ktorým by mohla Únia promptne reagovať na fluktuačné požiadavky migrantov na pracovnom trhu”. Rozhodnutie na vyvinutie Globálneho prístupu k migrácii bolo odsúhlasené v decembri 2005.

Tisícky ilegálnych migrantov prišli pred nedávnom z Afriky na španielske Kanárske ostrovy. Aj Taliansko a Malta majú čoraz väčšie obavy z ilegálnej imigrácie.

Otázky

Európska rada na summite 16. júna vyzvala na zvýšenie úsilia boja s ilegálnou imigráciou. Cieľom je vyvinúť adekvátny dozor na námorných hraniciach, aby sa predchádzalo prípadom, aké sa nedávno stali na Kanárskych ostrovoch a v Stredomorí. Na praktické zaistenie tohto cieľa bolo navrhnuté vytvorenie námorných hraničných tímov rýchleho nasadenia.

Tieto tímy by mali zaistiť námorné hranice tých krajín, ktoré ilegálnej migrácii, nielen loďami, ale aj lietadlami a helikoptérami. Súčasťou tímu by mali byť aj tlmočníci a lekári, ktorí by sa o imigrantov postarali na rôznych miestach.

Hlavy členských krajín zdôraznili dôležitosť zvýšenej spoluprácevyváženého dialógu o migrácii s africkými a ďalšími susednými krajinami, s regionálnymi organizáciami a S Africkou úniou. Zároveň pripomenuli, že spolupráca v oblasti migrácie je dôležitou časťou európskej susedskej politiky.

Nasledujúce kroky

  • Prvý námorný hraničný tím by mal svoju činnosť začať v lete 2006
  • Fínske predsedníctvo naznačilo, že starostlivo preskúma problém imigrácie, aj legálnej, aj ilegálnej, počas druhej polovice roka 2006. zámerom Fínskeho predsedníctva bude prijať závery, ktoré načrtnú budúce pôsobenie Únie v tejto oblasti.
  • Komisia predstaví správu Hamptonského súdu o migrácii a bezpečnosti v decembri 2006.
  • Dialóg v rámci OSN o medzinárodnej migrácii sa bude konať 14.-15. septembra 2006.