EÚ podporí bezpečnostný výskum

 

Krátka správa:

Na summite v Hampton Court v októbri 2005 vyzvali lídri krajín EÚ predstaviteľa Európskej obrannej agentúry (EDA) Javiera Solanu, aby navrhol, ako posilniť európsky obranný výskum a technológiu.

Na prvej konferencii EDA o problematike výskumu a technológií Solana vyzval členské štáty k väčšiemu a lepšiemu financovaniu výskumu a zdôraznil dôležitosť „spoločného vynakladania financií“. Vicepredseda Komisie G. Verheugen vyzval na lepšiu koordináciu medzi občianskou a vojenskou bezpečnostno-výskumnou agendou a na zabránenie duplicite.

„EDA sa snaží spraviť z roku 2006 rok „posunu paradigmy“ v obrannom výskume a technológiách. Je to iniciatíva, ktorú, myslím, by sme mali všetci podporovať. Je najvyšší čas, aby sme v tejto oblasti niečo urobili,“ povedal riaditeľ Združenia leteckého a obranného priemyslu Európy Tom Enders.

Výskum a technológia sú dôležité nielen na zlepšenie obranných spôsobilostí Európy: sú „zásadné pre zdravie európskeho obranného priemyslu,“ povedal Javier Solana. „Môžeme diskutovať o tom, koľko energie by sme mali v Európe vytvoriť z dôvodov autonómie a nakoľko sa môžeme spoliehať na globálny trh. Ale zreteľne potrebujeme mať mnoho z toho vo vlastných rukách. A preto potrebujeme globálnej konkurencie schopný európsky obranný priemysel,“ pokračoval.