EÚ posilňuje mechanizmus pre prírodné katastrofy

 

Krátka správa:

Komisia prezentovala 27. januára novú sériu návrhov na posilnenie mechanizmu civilnej ochrany EÚ, založený v roku 2001, aby koordinoval odpovede krajín na prírodné a človekom spôsobené katastrofy.

Mechanizmus bol naposledy použitý na koordináciu odpovede krajín EÚ na lesné požiare v Portugalsku, záplavách v strednej Európe, ázijskej tsunami a hurikáne Katrina v USA.

Navrhované opatrenia obsahujú právo Komisie prenajať lietadlá alebo nákladné automobily na doručenie výstroje a personálu na miesto katastrofy, ak je národná infraštruktúra nedostatočná. Komisia tiež navrhuje posilnenie systémov skorého varovania a začala vydávať online bulletin „MIC Daily“, spojený s viac než 50 existujúcimi poplašnými a spravodajskými službami na celom svete.

Nové návrhy prichádzajú vzápätí po novej smernici, ktorú Komisia prezentovala 18. januára a ktorej cieľom je prevencia a obmedzenie škôd, spôsobených záplavami. Nová smernica by od členských štátov požadovala, aby mapovali oblasti, ohrozené záplavami a prijali plány manažovania ohrození záplavou, ktoré by boli zamerané na prevenciu, ochranu a pripravenosť.