EÚ posilňuje práva obetí trestných činov

Ak sa občan jedného štátu, stane obeťou zločinu v inom členskom štáte, je bežnou praxou, že sa s ním nezaobchádza rovnako ako s „domácimi“. Napriek rozsudku Európskeho súdneho dvora je diskriminácii na báze štátnej príslušnosti stále prítomná.

Cudzincom sa neostáva férového odškodnenia, ochrany a asistencie. Svoju úlohu pri tom zohrávajú jazykové a kultúrne bariéry,

„Je vysoké riziko, že obete budú viktimizované dvakrát“, povedala komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová pre EurActiv. Podľa Európskej komisie má takýto prístup aj ekonomické dôsledky, pretože obete, o ktoré je zle postarané stoja spoločnosť na nákladoch viac.

Exekutíva chce preto riešiť situáciu dvoma novými legislatívnymi návrhmi. Pomôžu predovšetkým tým, ktorí majú zabezpečenú ochranu doma, no pricestovaní do zahraničia túto výhodu strácajú. Napríklad obeť prenasledovania sa vystavuje zvýšenému risku ak opustí krajinu, v ktorej má nariadenú ochranu. Iný členský štát takéto opatrenia nie je dnes povinný uznávať aj na svojom území.

Komisárka Redingová plánuje v budúcnosti riešiť aj otázku kompenzácia obetí trestných činov zo zahraničia, podobne by sa mali posilniť aj práva obetí dopravných nehôd.

Predseda organizácie Victim Support Europe David McKenna tvrdí že prijatie legislatívy, ktorá prinesie rovnaké práva pre obete vo všetkých členských štátoch „zlepší situáciu obetí, zvýši dôveru medzi členskými štátmi, uľahčí vzájomné uznávanie rozsudkov a súdnych rozhodnutí“.