EÚ rozbieha nadáciu na politické angažovanie sa v susedstve

Šéfka zahraničnej politiky EÚ Catherine Ashton viedla včera diskusiu o novej vízii a mandáte pre iniciatívu na podporu demokracie v európskom susedstve – European Endowment for Democracy (EED). Do jej čela menovala poľského diplomata.

Myšlienka vytvoriť EED vznikla pred dvoma rokmi, keď sa zmienka o nej objavila v 20-stranovom dokumente Európskej komisie z mája 2011 o novej politike susedstva (A New Response to a Changing Neighbourhood). Názov a náplň práce je zjavne inšpirovaná americkou National Endowment for Democracy (NED). Napriek tomu sa jej európska verzia len teraz začína črtať v konkrétnom prevedení.

Správna rada EED sa stretla včera v Bruseli a spolupredsedali jej Ashtonová a predseda výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci Elmar Brok (EĽS) z Nemecka. Na stretnutí sa zúčastnil aj komisár pre rozširovanie a politiku susedstva Štefan Füle.

Rada diskutovala o strategickej vízii a mandáte pre EED. Menovala poľského štátneho tajomníka pre zahraničné veci  Jerzyho Pomianowskeho do funkcie výkonného riaditeľa. Pomianowski je tiež predsedom poľskej federácie Aikida.

Mandát EED zahŕňa aktivitu na podporu politických strán, neregistrovaných mimovládnych organizácií, odborov a ďalších zoskupení, najmä v krajinách východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina). 

V novembri program dostal objem financií vo výške 6 miliónov eur, ktorý ale pokrýva iba administratívne náklady. Aktivity EED by mali byť financované členskými krajinami a ďalšími donormi, či nadáciami. Niekoľko členských štátov spolu so Švajčiarskom, ktoré je tiež zastúpené v správnej rade, už mali na aktivity EED prisľúbiť 8 miliónov eur.

Program má však podľa informácií EuActiv momentálne problémy so zabezpečením financií na svoje aktivity. Podľa zdrojov program sa bude spoliehať skôr na národné zdroje, než na európske fondy, pretože byrokracia je pri národných prostriedkoch nižšia a lepšie nastavená na financovanie občianskej spoločnosti v krajinách ako je Bielorusko.

Vo vládnych kruhoch na Ukrajine sa ale na EED pozerajú podozrievavo, nakoľko má vraj "provokovať nepokoje" a "oslabovať" krajinu.

Podľa Ashtonovej ale EED prichádza v pravý čas, keďže rok 2013 bude podľa nej kľúčovým pre demokratickú tranzíciu v európskom susedstve.

„European Endowment for Democracy môže zohrať veľmi dôležitú úlohu. Bude pracovať priamo s ľuďmi, ktorí sa snažia posilniť demokraciu a poskytovať flexibilné a nebyrokratické procesy, ktoré budú na mieru šité pre situáciu priamo na konkrétnom mieste“.  

Podľa eurokomiára Füleho tým EÚ vysiela jasný signál solidarity ľuďom v jej susedstve, ubezpečením že ich demokratické ašpirácie budú vypočuté a EÚ ich podporí.

„Európska únia môže prispieť skúsenosťou a know-how ako sa postaviť výzvam súvisiacim s tranzíciou z autoritárneho režimu k demokracii,“ povedal.

Prvé stretnutie správnej rady EED sa uskutočnilo 13. novembra v Bruseli. Spolu s Brokom v nej sedí 9 ďalších europoslancov. Plne operatívna by mala byť v priebehu prvého polroku 2013