EÚ sa snaží udržať Srbsko

Srbská vláda by mala počúvať hlas svojich obyvateľov, ktorí si želajú vstup krajiny do EÚ. Komisár pre roširovanie Olli Rehn týmito slovami vyzval tamojších lídrov, aby kvôli Kosovu neschádzali z európskej cesty.

“Veľká väčšina srbského ľudu neustále podporuje členstvo v EÚ [..] Je realistickým očakávaním, že srbská vláda bude počúvať túto mlčiacu väčšinu”, cituje denník Financial Times komisára Rehna. Podľa neho hrá Srbsko “kľúčovú rolu” v regióne. Preto nie je vhodné, aby sa politickí lídri stavali do opozície voči EÚ.

Jablkom sváru medzi EÚ a Srbskom je otázka Kosova. Kroky premiéra Vojislava Koštunicu naznačujú, že ak bude EÚ naďalej trvať na podpore kosovskej nezávislosti a ak vyšle do bývalej juhosrbskej provincie plánovanú misiu EULEX, vstup do EÚ môže byť vyčiarknutý z vládnej agendy.

Vo februári 2008 bolo všetko pripravené pre podpis Stabilizačnej a asociačnej dohody EÚ so Srbskom. Vláda však rozhodla o odložení kroku s tým, že ak by dohodu podpísala, dala by tak nepriamo súhlas s osamostatnením Kosova (EurActiv 06/02/08).

Kosovo, ktoré je kolískou srbskej identity a štátnosti, bude možno aj predmetom referenda. Premiér Koštunica a jeho strana si myslia, že v krajine by malo byť vypísané všeľudové hlasovanie o tom, či by Srbsko malo vstúpiť do EÚ bez Kosova alebo spoločne s ním, informuje portál euobserver.com.

Postoj EÚ sa nemení a Spoločenstvo ostáva naďalej na oboch stranách – ako srbskej, tak i kosovskej. Do roku 2010 plánuje v Kosove investovať 1 mld. eur do projektov stabilizácie a civilnej obnovy. Do sumy sú započítané už aj náklady pripravovanej civilnej misie EULEX, ktorá by mala byť doteraz najväčšou v dejinách EÚ (EurActiv 18/02/08).

Komisárove slová zazneli 5. marca počas predstavovania nových opatrení, ktoré by mali urýchliť integráciu západobalkánskych krajín do EÚ. Medzi nové nástroje patrí i uvoľňovanie vízového režimu, podpora dopravných sietí a intenzívnejšie študentské výmeny (EurActiv 06/03/08).

O Kosove ako novej realite regiónu sa bude verejne diskutovať aj v Bratislave. Viac inormácií na tejto linke.