EÚ si na zvládnutie migrácie podelí 2,4 miliardy eur

(zdroj: DFID - UK Department for International Development/Flickr)

„Členské štáty v súčasnosti čelia bezprecedentným výzvam v oblasti migrácie a bezpečnosti a Komisia prijíma opatrenia v duchu solidarity,“ vyhlásil včera komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos.

Finančná pomoc krajinám, na ktoré vplývajú migračné toky, pôjde z dvoch špecializovaných fondov. Komisia vysvetľuje, že finančnými prostriedkami z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) podporuje úsilie členských štátov zamerané na zlepšenie prijímacích kapacít, zosúladenie azylových konaní s normami Únie, na integráciu migrantov na miestnej a regionálnej úrovni a na zvýšenie účinnosti programov pre návrat.

Financovaním z Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) sa dopĺňa úsilie členských štátov o lepšie riadenie ich hraníc a hraničný dozor. Prostriedky z ISF sa používajú aj na cezhraničnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva a na posilnenie schopnosti členských štátov účinne riadiť riziká súvisiace s bezpečnosťou, ako je terorizmus a násilná radikalizácia, obchodovanie s drogami, počítačová kriminalita, obchodovanie s ľuďmi a ďalšie formy organizovanej trestnej činnosti.

Časť peňazí zo včerajšieho balíka použije agentúra Frontex na nákup veľkých zariadení a na zabezpečenie svojich operácií. Zo štátov získa najväčšiu podporu Taliansko, takmer 560 miliónov. Gréci budú mať k dispozícii 473 miliónov, na Slovensko poputuje už skôr medializovaných 13,1 milióna eur. [EurActiv.sk, 4. 8. 2015]

23 nových národných programov na obdobie rokov 2014-2020 doplní 22 programov predstavených v marci. Do konca roka pribudne ďalších 13.