EÚ spúšťa prvý obranný program R&D

Krátka správa:

Ministri obrany členských štátov EÚ prijali trojročný Spoločný investičný program obranného výskumu a technológie k ochrane ozbrojených síl. Program, v cene 54,23 miliárd €, bude zahŕňať 19 európskych vlád. Nemecko, Francúzsko a Poľsko budú najväčšími prispievateľmi do spoločného rozpočtu, ale vojenská veľmoc (ne európske pomery) Veľká Británia sa rozhodla odmietnuť účasť.

Nový spoločný výskumný program v oblasti technológií na ochranu ozbrojených síl Európy má, na rozdiel od doterajších projektov európskeho obranného výskumu, spoločný fond. V tomto zmysle predstavuje „prielomový mechanizmus pre konanie v spolupráci za účelom podpory úsilia Európy vo výskume a technológií v oblasti obrany“.

„Ak má Európa udržať efektívnu technologickú a priemyselnú základňu a rozvinúť vojenské spôsobilosti, ktoré budú potrebné v budúcnosti, jednoducho musíme vynakladať viac na výskum a technológie a robiť to viac spoločne,“ Javier Solana, hlava Európskej obrannej agentúry (EDA).

V októbri 2006 zverejnila EDA správu o Prvotnej dlhodobej vízii európskej obrannej spôsobilosti a kapacitných potrieb. Správa vyhlasuje, že tradičný „zvláštny vzťah“ medzi vládou a obranným priemyslom sa mení. Úloha vlády sa čoraz viac mení a upúšťa od pozície spotrebiteľa, regulátora a základného zdroja financovania výskumu a rozvoja. Vláda je „menej a menej vlastníkom, pretože obranné spoločnosti sa čoraz viac presúvajú od vládneho k súkromnému vlastníctvu a ako sa akciové fondy dostávajú viac a viac pod kontrolu spoločností“.

V globalizovanej ekonomike sa očakáva, že priemysel bude sledovať finančné prostriedky a ak sa tento trend nezmení, vedie k „trvalej kontrakcii európskeho obranného priemyslu“. Aby sa našla odpoveď na túto výzvu, v záujme ako vojenských spôsobilostí, tak aj priemyselnej politiky, správa zvýrazňuje potrebu vyššej úrovne európskych investícií do obrany, najmä v oblasti výskumu a vývoja.