EÚ: Štáty by mali konfiškovať majetok mafiánov efektívnejšie

foto: scéna z filmu Krstný otec

V októbri 2006 schválili členské štáty EÚ rámcové rozhodnutie o uznávaní a okamžitom vykonávaní príkazov na konfiškáciu vydaných príslušnými orgánmi iných členských štátov EÚ. To znamená, že súdne orgány môžu svojich partnerov v iných krajinách Únie požiadať o vykonanie príkazov na konfiškáciu.

Tieto zabavenia majetku sa však doposiaľ dotkli iba zlomku celkových aktív pochádzajúcich z trestnej činnosti. Z nedávnej správy Komisie dokonca vyplýva, že do februára 2010 zaviedlo tieto pravidlá iba 13 z 27 členských štátov EÚ, hoci konečným termínom na zavedenie opatrení bol november 2008. Sedem krajín informovalo Komisiu, že legislatívny proces ešte nie je ukončený a ďalších sedem krajín -medzi nimi aj Slovensko- nepodalo žiadne informácie.

Situáciu sťažuje najmä byrokracia a nedôvera v súdne systémy ostatných krajín. Zločinci pritom naďalej využívajú otvorené hranice v rámci EÚ a pašujú ukradnutý majetok alebo ilegálny tovar cez hranice. Práve konfiškácia predstavuje dôležitý prostriedok na zastavenie týchto aktivít.

Podľa pravidiel EÚ môže členský štát predložiť príkaz na konfiškáciu inému štátu, v ktorom žije osoba, ktorej sa tento príkaz týka, alebo v ktorom má majetok, či príjem. Tento štát potom priamo vykoná konfiškáciu podľa svojich vnútroštátnych pravidiel bez akýchkoľvek ďalších formalít.

Trinásť členských štátov, ktoré zaviedli tieto pravidlá, ich už využíva v boji proti trestnej činnosti. Napríklad justičné orgány Holandska od začatia ich uplatňovania už predložili svojim partnerom v EÚ 121 príkazov na konfiškáciu, ktoré sa týkali majetku v celkovej hodnote takmer 20 miliónov eur. Počas uplynulého mesiaca zároveň talianske orgány zabavili majetok mafie v hodnote 60 miliónov eur a vo Veľkej Británii bolo skonfiškovaných 92,3 miliónov libier patriacich medzinárodnej zločineckej skupine, ktorá vlastnila nehnuteľný majetok v Dubaji.

Obmedzenia obmedzujú

Súčasné pravidlá EÚ zároveň obsahujú zoznam určitých okolností, v prípade ktorých môžu členské štáty odmietnuť vykonanie príkazu na konfiškáciu, ako napríklad porušenie zákazu dvojitého stíhania za ten istý trestný čin alebo príliš veľké oneskorenie medzi spáchaním trestného činu a odsúdením. Zo správy Komisie však vyplýva, že okrem Írska, Portugalska a Holandska všetky ostatné krajiny doplnili ďalšie dôvody odmietnutia vykonania príkazov na konfiškáciu vydaných inými krajinami. To obmedzuje a komplikuje vplyv nástroja, ktorého cieľom je umožniť orgánom, aby okamžite navzájom uznávali svoje rozhodnutia.

Viviane Reding preto na tieto štáty nalieha, aby celý proces zefektívnili. „V čase hospodárskej krízy je smutné, že členské štáty EÚ dopustia, aby majetky z trestnej činnosti v hodnote miliárd eur prekĺzli cez sieť. Dochádza k tomu aj napriek tomu, že vlády sa dohodli na opatreniach konfiškácie už pred štyrmi rokmi,“ povedala eurokomisárka a dodala: „V budúcnosti musíme mať jasnejšie pravidlá, musíme ich dôslednejšie uplatňovať a presadzovať a predovšetkým musí existovať dôvera medzi súdnymi systémami jednotlivých krajín. Nateraz vyzývam členské štáty, aby zaviedli pravidlá na boj proti trestnej činnosti a umožnili tak súdnym orgánom spolupracovať a účinne konfiškovať zisky z trestnej činnosti.“