EÚ začína budovať európsku verziu “mierových zborov”

Kristalina Georgjeva

Skúsenosti s pilotným projektom by mali pomôcť Európskej komisii navrhnúť  stály humanitárny dobrovoľný program. V Budapešti pilotnú fázu predstavila komisárka pre rozvoj Kristalina Georgjeva. Projekt v hodnote 1,250 milióna eur budú implementovať tri mimovládne organizácie s dlhodobými skúsenosťami v medzinárodnej pomoci: francúzsky Červený kríž, britské pobočky Save the Childeren a Voluntary Service Overseas.

Program pripomína niekdajšie americké Mierové zbory (Peace Corps), ktoré založil ešte prezident J.F. Kennedy. „Oba programy dávajú mladým ľuďom možnosť byť angažovaný a urobiť niečo tam, kde sú ich motivácia a zručnosti potrebné.“

Rozdiel oproti americkým Mierovým zborom je, že nemá dlhodobú históriu a má širšie definované ciele – od vyučovania angličtiny, cez humanitárnu prácu až po inžinierstvo.

EÚ sa snaží posilniť svoj imidž najväčšieho svetový donora. „Súčasťou toho je aj snaha dať ľudskú vár humanitárnym operáciám a zvýšiť našu vizibilitu vo svete“, hovorí komisárka.  

Po zemetrasení na Haiti mnohí kritizovali vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci Catehrine Ashton za to, že napriek tomu, že EÚ pomáhala ostrovu sumou 330 miliónov eur, jej angažovanosť bola popri americkým a inými záchranárom sotva viditeľná.

Pilotný projekt bude rozsahom skromný a má poskytnúť dáta pre formovanie stáleho EVHAC. Komisia očakáva, že vytvorenie takéhoto nástroja navrhne začiatkom roka 2012.

Podľa informácií, ktoré zverejnila, budú tri organizácie trénovať dobrovoľníkov rozličnej kvalifikácie. Možné smerovanie programu do budúcnosti naznačila Komisia v oznámení z novembra minulého roku. Okrem iného sa hovorí o certifikačnom mechanizme EÚ, ktorý by mimovládkam pomáhal naberať kvalifikovaných dobrovoľníkov „v rámci schémy výcviku, spájania a rozmiestnenia dobrovoľníkov“.

Komisia si zároveň uvedomuje, že implementácia takejto schémy nesmie byť príliš náročná. Podľa komisárky Georgjevy, ktorá plánuje zajtra (22. júna) diskutovať na Facebooku, je projekt dobrovoľných zborov „jeden z najvzrušujúcejších projektov Komisie.“

Ďalšie kroky:

  • 2011: Implementácia prvej vlny pilotných projektov a ich zhodnotenie. Pokračujú verejné konzultácie s stakeholdermi.
  • 2012: Druhá výzva pre pilotné programy
  • Prvý semester 2012: Legislatívny návrh pre finálnu verziu EVAC