EULEX prichádza, UNMIK zostáva?

Staré “kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič”, platí aj v prípade medzinárodného dohľadu nad nezávislým Kosovom. Organizácia spojených národov, ktorá má v rukách medzinárodnú správu nad územím od roku 1999,  zatiaľ odchod z Kosova nepripravuje, čo opäť spochybňuje predpokladaný presun úloh na civilnú misiu EÚ – EULEX Kosovo.

Šéf misie OSN v Kosove, Joachim Rücker, pre BBC povedal, že podoba spolupráce s misiou EÚ ešte stále nie je dohodnutá.

Kosovskí Srbi spolu s Belehradom a Moskvou opakovane označujú európsku civilnú prítomnosť v Kosove za ilegálnu z pohľadu medzinárodného práva, kde podľa úzkeho výkladu jedine Bezpečnostná rada OSN udeľuje súhlas s misiami tohto druhu.

EÚ však vychádza z predpokladu, že situácia sa jednostranným vyhlásením nezávislosti Kosova zmenila. Platnosť rezolúcie 1244 ale hlavne pozvanie od kosovskej vlády považuje Únia za dostatočné pre zdôvodnie svojej prítomnosti.

Argumentovať pozvaním od vlády v Prištine je problematickejšie pre tie členské krajiny EÚ, ktoré Kosovo neuznali. V tomto duchu napríklad Španielsko odmietlo k misii prispieť, kým sa nevyjasní vzťah s UNMIK.

“Pokiaľ je v platnosti rezolúcia Bezpečnostnej rady č. 1244, OSN bude niesť za Kosovo zodpovednosť, konkrétna podoba misie sa musí dohodnúť”, vyjadril sa Rücker.

Už v minulosti sa kvôli srbskému nesúhlasu s prítomnosťou európskych sudcov, prokurátorov a policajtov uvažovalo, že príslušníci peacekeepingovej misie OSN zostanú minimálne v severenej, srbmi obývanej časti Kosova. Perspektíva deľby práce po etnickch líniách však nie je pre väčšiu časť medzinárodného spoločnenstvo príliš lákavá. Francúzsky generál, šéf misie EULEX, Yves de Kermabon, aj nový veľvyslanec Veľkej Británie v Prištine, Andrew Sparks, odmietli návrhy slovinského ministra zahraničia, ktorý navrhol, aby EULEX posilnil európsky pilier UNMIK-u.

“Sme si vedomí, že EULEX prichádza, že sa EULEX rozmiesťňuje a v princípe nechceme nič duplikovať, aj kvôli daňovým poplatníkom. O tom, či a ako sa bude spolupráca s EULEX realizovať musí najprv padnúť rozhodnutie”, povedal Rücker pre BBC.