EUPOL Afganistan – problémy?

Krátka správa

Európska únia je v Afganistane kľúčovým donorom. Za päť rokov poskytla na rekonštrukciu krajiny 3,5 miliardy eur. Základným cieľom policajnej misie EÚ v Afganistane je asistencia pri výcviku afgánskych policajtov a vytváraní schopnej civilnej policajnej služby. Oficiálne bola odštartovaná 17. júna 2007. Pracovať by mala na centrálnej úrovni v Kábule, ale aj na regionálnej či provinčnej úrovni.

Od júna má Únia v Afganistane 160 policajtov, právnych a súdnych expertov, pochádzajúcich zo 16 členských krajín EÚ a siedmych nečelnských štátov. Misii velí generál Friedrich Eichele. V policajnom tíme pôsobí 60 nemeckých inštruktorov. Podľa informácií nemeckého denníka, však vláda v Kábule zatiaľ pre plánované tréningové kurzy neurčila žiadnych adeptov.

V súčasnosti preto plnií európsky tím úlohu akýchsi mentorov, pre afgánskych policajtov, ktorí už prešli iným výcvikom.

Policajnú misiu komplikuje aj to, že Turecko zablokovalo kvôli cyperskému problému dohodu o rámcovej spolupráci v Afganistane medzi NATO a EÚ. Vážnym problémom je aj fakt, že niektorí príslušníci afgánskych bezpečnostných zložiek, hneď po tom čo absolvujú tréning, prechádzajú do služieb drogových barónov a do služieb Talibanu, hľadajúc lepšiu finačnú kompenzáciu.