Euroázijská únia vyvoláva v EÚ otázniky

zdroj: TASR

Vo februári tohto roku vznikla Euroázijská hospodárska komisia (EEC). Tá nahradí Komisiu pre colnú úniu (CCU) a stane sa hlavným regulačným orgánom Euroázijskej únie.

Teraz nasleduje zdĺhavý proces právnej harmonizácie zákonov troch štátov. Vznik Eurázijskej hospodárskej únie sa očakáva do roku 2015.

Stála misia Ruska pri EÚ usporiadala v Bruseli neformálnu prezentáciu ohľadom detailov novej únie. Na prezentácii zazneli uistenia, že nový projekt nie je obnovou sovietskeho impéria.

Predstavitelia EEC neodpovedali na otázky ohľadom toho, či bude môcť EÚ prostredníctvom Euroázijskej únie zvýšiť tlak na jej členov, hlavne na Bielorusko, ktoré je považované za poslednú diktatúru v Európe.

Zástupyňa riaditeľa EEC pre obchodnú politiku, Natália Jacheistova uviedla, že Euroázisjká únia podporí hospodársky rast jej členov. Ten už teraz dosahuje nadpriemerné úrovne, keď napríklad vlani  dosiahol 4 %.

V najbližších rokoch sa očakávajú reformy v oblastiach, ako sú dotácie a štátna podpora pre poľnohospodárstvo, reformy v protimonopolnej politike. Nové pravidlá sa majú priblížiť štandardom v EÚ.

Prínos pre spoluprácu

Brusel sa kvôli nedostatku informácií o novom projekte obáva, že by mohol ohroziť obchod a hospodársku spoluprácu medzi EÚ a krajinami Euroázijskej únie.

Jacheistova sa snažila tieto obavy vyvrátiť s vysvetlením, že nová únia má naopak odstrániť obchodné bariéry s EÚ a vytvoriť nové stimulujúce prostredie pre príchod nových investícií.

Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že Rusko nepodpíše s EÚ novú zmluvu, o ktorej rokuje už od roku 2008 pokiaľ EÚ neuzná Colnú úniu Ruska, Bieloruska a Kazachstanu. Colná únia už spôsobila oneskorený vstup Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

„Myšlienka Euroázijskej hospodárskej únie, založenej na pravidlách WTO, by mohla byť pozitívnym prínosom pre obchodnú prosperitu a spoluprácu,“ vyhlásil Putin.

Jacheistova tvrdí, že na nových spoločných reguláciách sa podieľali aj obchodné a priemyselné združenia. Euroázijská komisia chce, aby došlo k harmonizácii pravidiel s EÚ v oblastiach, ako sú napríklad nízkovoltové elektronické výrobky.

Pascal Kerneis, poradca pre medzinárodné vzťahy v spoločnosti BusinessEurope povedal, že jeho organizácia privítala kladne vznik Eurázijskej hospodárskej únie.

Potenciál nie je vysoký

Podľa Jacheistovej bude nová Euroázijská únia čerpať z integračných skúseností EÚ. „Chceme si vymeniť skúsenosti spôsobom, ktorý bude vzájomne prospešný. Zdôrazňujeme náš záujem na vzťahoch medzi EÚ a CÚ, založených na spolupráci,“ povedala.

Ruský veľvyslanec pri EÚ Vladimír Chizov dúfa, že vzájomná spolupráca bude úspešnejšia, ako to bolo v prípade Mercosuru (Obchodná dohoda medzi juhoamerickými štátmi).

Keďže EÚ v minulosti zlyhala v rokovaniach s obchodnými blokmi, akými boli okrem Mercosur aj Andské štáty, alebo ASEAN (Združenie národov juhovýchodnej Ázie). Preto teraz uzatvára len bilaterálne dohody s jednotlivými štátmi.

Kým Rusko predstavuje pre európskych podnikateľov obrovský trh, Kazachstan a Bielorusko nemajú v najbližšej budúcnosti veľmi čo ponúknuť. „Viac potenciálu vidíme v niektorých sektoroch v Indonézii,“ povedal Kerneis.

Aj keď má Euroázijská únia najskôr zahŕňať len tri štáty, ostáva otvorená aj ďalším členom. Už začali rokovania napríklad s Kirgizskom.  

Pristupujúce krajiny budú musieť prijať legislatívu EEC a zabezpečiť, aby národné zákony neboli v konflikte s pravidlami Euroázijskej únie.