Eurokomisár sa o rozvojovej pomoci radil so slovenským vedcom

Eurokomisár sa stretol s Krčmérym, ktorý pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a europoslankyňou Annou Záborskou, včera. Témou ich stretnutia bola efektivita rozvojovej pomoci EÚ v krajinách tretieho sveta.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety už dlhodobo pracuje na rozvojových a humanitárnych projektoch v rozvojových krajinách. Aktívna je v Keni,  Burundi,  Etiópii, Ugande, Južnom Sudáne, Rwande, Kambodži, na Haiti, či na Ukrajine. Väčšinou išlo o výstavbu zdravotníckych centier, škôl, či rôznych domovov sociálnych služieb.

Krčméry považuje za dôležité, aby dostával eurokomisár spätnú väzbu z prvej ruky. „S komisárom som veľmi otvorene hovoril o možnostiach zlepšiť boj proti chorobám ako tuberkulóza a malária, ale aj o rizikách, ktoré predstavuje živelná imigrácia z pohľadu prenosu infekcií do Európy,“ hovorí.

Podľa prieskumu verejnej mienky Eurobarometer považuje až 88 % Európanov rozvojovú pomoc za dôležitú a 84 % si myslí, že by mala rozvojová pomoc pokračovať napriek kríze.

Napriek tomu však podľa OECD európske krajiny v roku 2011 celkovo v porovnaní s rokom predtým znížili výdavky na rozvojovú pomoc. Slovensko naopak zvýšilo objem pomoci o viac ako 10 %.

Krčméry si nemyslí, že problémom rozvojovej pomoci je nedostatok financií, ale skôr spôsob, akým sú použité.

„Ukazuje sa, že podpora malých fungujúcich projektov a investícia do formácie miestnych lekárov a zdravotníckeho personálu prináša lepšie výsledky, než mnohomiliónové projekty," uviedol Krčméry.

Podľa Záborskej, ktorá je členkou Rozvojového výboru Európskeho parlamentu, môžu skúsenosti slovenských lekárov a ďalších dobrovoľníkov významne prispieť k reforme rozvojovej pomoci EÚ.

„Prebiehajúca kríza má pre rozvojovú pomoc jeden pozitívny dôsledok – do popredia sa dostáva jej efektivita. V diskusiách o nevyhnutných reformách môže Slovensko vďaka ľuďom ako je Vladimír Krčméry ponúknuť praktické návrhy,“ vyhlásila Záborská.

Podľa europoslankyňe sa aj pod vplyvom tohto stretnutia rozhodol eurokomisár zvolať veľkú konferenciu, venovanú európskej rozvojovej politike.