Eurokomisárka obhajuje posilnenie Schengenu

foto: hraničná kontrola, zdroj: TASR/ AP

Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmström pri predstavovaní novej legislatívy médiám uviedla, že Schengen je podľa nej „fantastickým projektom“, ktorý je „hmatateľný, populárny a úspešný“. Svoje slová doplnila údajmi, podľa ktorých sa len v období rokov 2004 až 2007 vplyvom pohybu ľudí z nových členských štátov za prácou zvýšilo HDP EÚ o približne 40 miliárd eur.

Malmström uviedla, že revíziou Schengenu sa Komisia preto snaží práve zaistiť voľný pohyb stovkám tisícom občanov Únie a tretích krajín, ktorý sa na jej území každodenne pohybujú. „Týmito návrhmi zabezpečujeme budúcnosť Schengenu. Náše návrhy zavedú európsky systém rozhodovania, ktorý znovu nastolí dôveru medzi členskými štátmi a Schengen tak bude lepšie vybavený na boj s budúcimi výzvami a nepredvídateľnými udalosťami,“ dodala eurokomisárka.

Netajila zároveň skutočnosť, že nový návrh je výsledkom nedávneho sporu medzi Talianskom a Francúzskom, ktoré tento rok prijalo jednostranné vlastné opatrenia na zabránenie prílivu migrantov z Tuniska do svojej krajiny. Eurokomisárka tiež vyhlásila, že Komisia celý prípad prešetrila a zistila, že hoci ani jedna krajina neporušila zákony EÚ, porušenie „ducha (dohody) je viac ako to.“

Podľa nej niektoré slabé stránky Schengenu vychádzajú práve z medzivládneho prístupu a tak, hoci tento prístup mal svoje opodstatnenie v ranných štádiach keď dohoda zahŕňala len šesť členských štátov, v súčasnosti sa to ukázalo ako „neefektívne keď má 25 členských krajín a v budúcnosti to bude pravdepodobne ešte viac“.

Nové opatrenia

Komisia podľa návrhu okrem iného plánuje, aby sa hraničné kontroly zavádzali kvalifikovanou väčšinou v prípade predvídateľných udalostí, napríklad v čase konania športových zápasov. V prípade nepredvídateľných udalostí by členské štáty mohli stále pristúpiť k jednostrannej akcii, ale len po obdobie piatich dní. Po tomto čase by EÚ rozhodla, že sa toto obdobie predĺži alebo nie.

Už pred niekoľkými dňami, kedy návrh legislatívy prenikol do médií, vyjadrili Francúzsko, Nemecko a Španielsko voči jeho zneniu námietky. Trvali na tom, že štáty majú suverénne právo znovu zaviesť vnútorné hranice vtedy, kedy potrebujú. Na otázku, ako chce postoj Komisie obhájiť pred týmito krajinami Malmström uviedla, že je pripravená návrh obhajovať a vysvetlovať ako pred vládami, tak aj pred Európskym parlamentom.

Návrh Komisie zároveň predpokladá, že ak sa krajine nepodarí splniť svoj záväzok chrániť spoločnú hranicu Schengenu, s čím sa prednedávnom potýkalo napríklad Grécko keď čelilo veľkému náporu utečencov prichádzajúcich cez turecké hranice, na EÚ úrovni sa dočasne môžu zaviesť hraničné kontroly.

Holandské veto

Nedostatočne chránené hranice Grécka by mohli byť jedným z dôvodov, ktoré sťažujú prístup Rumunska a Bulharska do Schengenu. Obe krajiny by mali totiž vonkajšie hranice s tretími krajinami. Holandský minister pre imigráciu Gerd Leers sa však vyjadril, že jeho krajina bude blokovať prístup týchto členských štátov do Schengenu aj pre to, že spomenuté štáty nedostatočne bojujú proti korupcii.

Na otázku k tejto téme neskôr Malmström uviedla, že Bulharsko aj Rumunsko splnili technické kritériá na vstup a poľské predsedníctvo v EÚ sa preto pokúsi v tejto otázke nájsť kompromis na stretnutí ministrov vnútra Únie, ktoré sa uskutoční 22. septembra. V tento deň by tak malo byť známe rozhodnutie. V snahe pomôcť zachovať tvár obom krajinám by sa mohli členské štáty dohodnúť, že krajiny budú môcť vstúpiť do Schengenu čo sa týka ich prístavov a letísk, avšak otvorenie hraníc by sa posunulo na neskôr.

Na otázku ohľadom Dánska- krajiny, ktorá tento rok opätovne jednostranne zaviedla hraničné kontroly- eurokomisárka uviedla, že dúfa, že nová dánska vláda túto politiku prehodnotí. Tam po tvrdých volebných bojoch napokon zvíťazila koalícia stredo- pravicových strán.

Postoje

Britský europoslanec Timothy Kirkhope zo skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov a zároveň hovorca v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí uviedol, že Komisia prišla s návrhom takých reforiem Schengenskej dohody, ktorý „odstráni mechanizmus vzájomného hodnotenia a zavedie spravovanie na úrovni EÚ“.

Hoci Veľká Británia nie je členom Schengenu, podľa Kirkhopea bude mať rozhodnutie vážne dôsledky pre krajiny v schengenskom priestore a mimo neho, a britská vláda by mala zohrávať integrálnu úlohu pri nadchádzajúcich rokovaniach. „Vyzerá to, že Európska komisia nenačúvala tým členským štátom EÚ, ktoré chcú opätovnú kontrolu nad svojimi hranicami,“ uviedol.