Európa: Najväčšou bezpečnostnou hrozbou je Čína

Stiahnuť na seba pozitívnu pozornosť celého sveta v súvislosti s olympiádou je cieľom každej usporiadateľskej krajiny. Čína sa síce už niekoľko týždňov objavuje na tiltulkách svetových médií, avšak nie práve v najlepšom svetle. Tak ako majú OH moc posilniť pozitívny efekt, zdá sa, že aj negatívnu reklamu dokážu znásobiť.

Prieskum, ktorý firma Harris pripravila pre Financial Times, zistil, že väčšina opýtaných v piatich najväčších európskych krajinách považuje za najväčšiu hrozbu globálnej bezpečnosti Čínu. Peking odsunul na druhé miesto i Spojené štáty americké, ktoré podobnému prieskumu kraľovali pred rokom.

V priemere všetkých krajín 35 % ľudí označilo na prvom mieste rebríčka Čínu, v Taliansku to bolo až 47 %, 36 % vo Francúzsku, 35 % v Nemecku a 27 % v Británii. Španielsko bolo jedinou skúmanou krajinou, kde väčšina opýtaných opakovane udala za najväčšiu hrozbu pre bezpečnosť sveta USA.

Prieskum sa uskutočnil na prelome marca a apríla, teda tesne po nepokojoch v Tibete, na vzorke 5391 respondentov. Z troch po sebe idúcich prieskumoch, z rokov 2006, 2007 a 2008 je zrejmý každoročný percentuálny nárast pre Čínu ako hrozbu globálnej stability.  

„Príbeh posledných piatich rokov bol o ekonomických príležitostiach. Príbeh posledných šiestich mesiacov bol o Číne ako hrozbe v Darfúre a Tibete“, povedal pre FT Mark Leonard z Rady pre zahraničné vzťahy (Council on Foreign Relations). Imidžu Číny nepomáha ani fakt, že ju Amnesty International vyhlásila za najusilovnejšieho vykonávateľa trestu smrti na svete s 470 popravami vykonanými za minulý rok, čo je viac ako v Iráne, kde najvyšší trest dostalo v roku 2007 377 ľudí.