Európa si plní úlohy v oblasti boja proti terorizmu

Nemecké predsedníctvo navrhuje zdieľanie policajných databáz. Zdroj: Stefano Mortellaro, creativecommons.org

Pozadie

Madrid, Londýn a séria zmarených útokov v iných európskych krajinách, najnovšie v Nemecku a Dánsku pripomína, že terorizmus sa stáva aj európskou realitou. Šesť rokov od 11. septembra sa ukazuje, že ak islamský radikalizmus terorizuje Európu nebude to len kvôli americkej, resp. Bushovej zahraničnej politike.

Nemecko spolu s Francúzskom boli silnými kritikmi Američanmi vedenej vojny v Iraku. Islamistickému terorizmu sa však nevyhli. Páchatelia pokusu o útok v lete 2006 v nemeckom Kolíne uviedli, že ich nahnevali karikatúry proroka Mohameda publikované v dánskych novinách. Európske krajiny sa skôr začínajú zamýšľať, či nejde o chybu pri integrácii svojich moslimských komunít a dôsledok ekonomickej diskriminácie ich príslušníkov.

Španielsko je ďalší, hoci špecifický prípad. Väčšina Španielov si myslí, že ak by Aznar neposlal vojakov do Iraku, k madridským útokom na vlaky v roku 2004 by nedošlo. Podľa iného prieskumu sa Španieli vo väčšine domnievajú, že islamistický terorizmus pramení z náboženského fanatizmu a len malá časť si myslí, že ide o reakciu na americkú politiku.

Otázky

Za obdobie svojho trojročného pôsobenia na poste Koordinátora EÚ pre boj s terorizmom Gijs de Vries vyzdvihol zlepšenie koordinácie medzi Radou, Komisiou a inými európskymi agentúrami ako Europol, Eurojust a Frontex. Post Koordinátora je od marca tohto roku neobsadený, čo kritizoval aj Európsky parlament.

De Vries ocenil zriadenie skupiny expertov na terorizmus nazvanej Európske fórum pre bezpečnostný výskum a inovácie (European Security Research and Innovation Forum –  ESRIF). Je zložené zo zástupcov verejného aj súkromného sektora, ktorí majú radiť Komisii v otázkach terorizmu a bezpečnosti. Bude sa zaoberať modernými technológiami a výskumom v oblasti bezpečnosti akými sú optické identifikácie výbušnín a detekčné systémy, ktoré by pri zachovaní občianskych slobôd efektívne plnili svoj účel. Nebude však oficiálnym poradným orgánom Komisie.

V bezpečnostnom výskume v rámci 7. rámcového programu výskumu EÚ Komisia pripravuje niekoľko výskumných projektov pre bezpečnostné riešenia:

  • mobilné zariadenia na lokalizáciu podomácky vyrobených výbušnín, či iných nebezpečných substancií,
  • projekt na zvýšenie ochrany vodnej distribučnej siete pomocou automatického sledovacieho sytému a vytvorením plánu reakcie v prípade kontaminácie,
  • integrovaná, mobilná, bezpečnostná súprava pre zabezpečenie ochrany veľkých verejných podujatí,
  • Európska balistická databáza.

V súvislosti s narastajúcim využívaním internetu ako prostriedku rozširovania propagandy Europol spustil tento rok sledovací projekt pod názvom „Check the Web“ zameraný na monitorovanie a analyzovanie aktivít islamistických teroristických skupín na internete.

Postoje

Günter Verheugen eurokomisár pre podnikanie a priemysel: „Jedným z cieľov Európy je zachovať hodoty otvorenej spoločnosti a súčasne reagovať na zvyšujúce sa bezpečnosté hrozby. Európa musí tiež proti tejto hrozbe ochrániť svoju konkurencieschopnosť a ekonomiku. Dnes je takmer nemožné, aby sme zabezpečili bezpečnosť bez technologickej podpory. Spustenie Európskeho fóra pre bezpečnostný výskum a inovácie povedie ku koherentnému bezpečnostnému výskumu, ktorý bude programovaný a financovaný európskymi i národnými orgánmi ako aj súkromným sektorom.“

„Bezpečnosť je dlhodobou výzvou. Nestačí len reagovať na chaos a paniku, ktoré nasledujú po teroristickom útoku. Politika musí byť dlhodobá a podporená výskumom a spoluprácou so súkromným sektorom. Verím, že Európa môže byť bezpečnostným garantom pre svojich občanov“, uviedol podpredseda Komisie zodpovedný za spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť Franco Frattini.

Podľa Gijsa de Vriesa, bývalého Koordinátora EÚ pre boj s terorizmom „sa predišlo mnohým útokom“ vďaka zlepšeniu európskej obrany proti terorizmu v posledných rokoch, ktoré nasledovali po útokoch na Svetové obchodné centrum. „Jedným z najzaujímavejších počinov je zlepšenie koordinácie medzi národnými spravodajskými službami, národnými policajnými zbormi, colnými úradmi a inými inštitúciami poverenými presadzovaním práva“, povedal de Vries v prejave v Centre for European Policy Studies v Bruseli 10. septembra.

Zdôraznil, že hlavná zodpovednosť v boji proti terorizmu by mala byť ponechaná na členských štátoch, hoci „Únia môže pomôcť národným orgánom v záležitostiach prekračujúcich hranice.“