Europarlament otvoril cestu bezvízovému styku pre Ukrajincov a Gruzíncov

Víza udelené ukrajinskej novinárke, zdroj EurActiv.com

Európsky parlament dnes odobril novelizované nariadenie o mechanizme umožňujúcom jednoduchšie prerušenie platnosti dohôd o bezvízovom styku. Na schválenie nariadenia je ešte potrebný definitívny súhlas členských štátov.

Schválením novely je podmienené spustenie bezvízového styku s Gruzínskom a Ukrajinou, čo sa zrejme onedlho stane realitou.

Zjednodušenie pozastavenia

Hlavným cieľom uvedeného nariadenia je posilniť tzv. mechanizmus pozastavenia týkajúci sa dohôd o bezvízovom styku.

Nariadenie uľahčuje členským štátom EÚ oznamovanie okolností, ktoré by mohli viesť k pozastaveniu bezvízového styku, a umožňuje Európskej komisii spustiť tento mechanizmus z vlastnej iniciatívy.

Súčasťou navrhovanej novely je aj poverenie Komisie, aby Európskemu parlamentu a členským štátom predkladala výročnú správu o rozsahu, v akom tretie štáty oslobodené od vízovej povinnosti spĺňajú potrebné kritériá.

Väčšie právomoci pre členské štáty

Rozšírili sa možné dôvody pozastavenia bezvízového styku a využívanie tohto mechanizmu sa uľahčí aj skrátením lehôt s cieľom umožniť rýchlejší postup.

Aktivovanie mechanizmu môže iniciovať členský štát alebo Európska komisia. Ak takýto návrh odobrí väčšina členských štátov, Komisia prijme rozhodnutie o dočasnom zrušení bezvízového styku pre stanovené skupiny obyvateľov z tretieho štátu na deväť mesiacov.

Ak sa okolnosti nezmenia, komisia preruší bezvízový styk pre všetkých občanov daného štátu na 18 mesiacov.