EuropeAid zjednodušil prístup k informáciam

Revitalizácia a modernizácia v zaostávajúcich regiónoch (Rumunsko)

ePRAG obsahuje informácie o všetkých predpisoch a formulároch rôznych výberových konaní a zmluvných procedúr, ktoré požaduje Komisia a zadávatelia na decentralizovanej úrovni.  Rovnako obsahuje informácie o podávaní ponúk v rámci verejných výziev.

Informácie môžu využiť napríklad zadávatelia výzvy, uchádzači o grant, hodnotitelia, a pod. Ide o procedúry, ktoré sa využívajú pri zmluvách o vonkajšej pomoci EÚ a sú financované zo všeobecného rozpočtu EÚ a z 10. európskeho rozvojového fondu.  

Generálne riaditeľstvo pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid ponúka v systéme ePRAG uživateľsky priateľskú aplikáciu, ktorá umožňuje vyhľadávať informácie a sprístupňuje rôzne príručky a ich prílohy.

ePRAG aplikácia tiež umožňuje pokročilú navigáciu v textoch, ktorá užívateľa sprevádza pri prezeraní rôznych sekcií a zjednodušuje mu prácu použitím liniek a hyperliniek.

Aplikácia tiež umožňuje vybrať si z viacerých jazykových mutácií. Systém umožňuje aj sťahovanie dokumentov.

Účelom stránky je zjednodušiť vyhľadávanie dokumentov do tej miery, akej je to možné. Systém preto umožňuje aj vyhľadávenie podľa kľúčových slov.