Europoslanci lídrom: Posilnite strategickú autonómiu EÚ

Zdroj: eduardkukan.eu

Ďalšie smerovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SBOP) je v kontexte vážnej situácie na hraniciach EÚ kľúčové, hovorí slovenský europoslanec Eduard Kukan (EĽS, SDKÚ-DS).

Plénum Európskeho parlamentu tento týždeň hlasovalo aj o jeho výročnom uznesení k financovaniu SBOP.

Text uznesenia vyzýva členské štáty EÚ na efektívnejšie využívanie existujúcich nástrojov SBOP, lepšiu koordináciu v oblasti vnútornej a vonkajšej bezpečnosti a dôslednejšie zdieľanie zdrojov.

„Rovnako musíme otvoriť otázku flexibilnejších finančných procedúr a zlepšiť nastavenie štruktúr zodpovedných za vysielanie a operovanie našich misií. Moja správa požaduje náležité financovanie SBOP,“ vysvetľuje europoslanec.

Zdôrazňuje pritom, že nežiada navýšenie financií, ale vyššiu efektivitu ich vynakladania, väčšiu transparentnosť v ich využívaní a solidaritu medzi členskými štátmi.

„Stačí, pokiaľ by boli členské štáty schopné za istých okolností lepšie využívať spoločne svoje obranné mechanizmy."

Požiadavky EP smerom k SBOP by mali podľa europoslanca vziať do úvahy aj hlavy členských štátov a vlád na júnovom summite EÚ.

Správa francúzskeho europoslanca Arnauda Danjeana žiada pre EÚ silnejšiu bezpečnostnú stratégiu. Kritizuje európskych lídrov za to, že napriek záväzkom z decembrového summitu 2013 nedošlo k posilneniu operačných, priemyselných a iných kapacít, ktoré únia potrebuje na „uplatnenie vlastnej strategickej autonómie“ a na riešenie medzinárodných kríz.  

Únia má byť podľa europoslancov schopná intervenovať v celom spektre krízového manažmentu.

Vyzývajú tiež na prijatie koherentnej stratégie na ochranu kritickej infraštruktúry proti kybernetickým útokom a v správe portugalskej europoslankyne Any Gomes upozorňujú na dôležitosť vzniku skutočného spoločného trhu s obrannou technikou.