Europoslanci obrúsili európsku diplomatickú službu

zdroj: Flickr, Talk to EU´s photostream

Dva týždne po tom, čo sa v Madride dohodli posledné sporné body o jej organizácii a pracovných metódach, bola vo výbore pre zahraničné veci EP schválená správa Elmara Broka (EĽS) o európskej diplomatickej službe.

Podľa najoptimistickejšieho scenára by mohol dať Európsky parlament definitívne zelenú ešte na prebiehajúcej schôdzi, ktorá trvá do zajtra, štvrtka, 8. júla. Poprední europoslanci ale tvrdia, že politické skupiny budú potrebovať viac času, aby strávili madridský kompromis.

Vyjednávači EP Elmar Brok (EĽS), Guy Verhofstadt (ALDE) a Roberto Gualtieri (SD) uviedli, že v hrubých rysoch boli všetky požiadavky Parlamentu splnené.

Tlačové oddelenie Euróskeho parlamentu publikovalo krátky sumár najdôležitejších rozhodnutí o ESVČ, pri ktorých mali europoslanci dôležité slovo v rámci konzultačného procesu.

Náhradníci

Europoslanci si napríklad vydobili, že ak bude vysoká predstaviteľka a zároveň šéfka ESVČ Catherine Ashtonová potrebovať záskok, úlohy sa ujmú komisár pre rozširovanie, komisárka pre humanitárnu pomoc alebo minister zahraničia krajiny, ktorá drží rotujúce predsedníctvo, pokiaľ ide o otázky Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Vonkajšia spolupráca

Kontrola nad programami vonkajšej spolupráce EÚ (susedská politika a rozvoj) zostane v rukách Európskej komisie. Pôvodná predstava barónky Ashtonovej bola viac právomocí pre ESVČ.

Návrhy na zmenu politiky rozvoja (Európsky rozvojový fond a Nástroj rozvojovej spolupráce) budú pripravované spoločne pod taktokovkou ESVČ a Komisie. Zodpovedný za ich predkladanie exekutíve bude príslušný komisár.

ESVČ: Najmenej 60 % úradníkov z inštitúcií EÚ

Europoslanci získali tiež prísľub, že minimálne 60 % pracovníkov ESVČ bude rekrutovaných z inštitúcií EÚ. To by malo zabezpečiť, že ESVČ bude mať komunitárnu identitu. Národní diplomati by mali tvoriť jednu tretinu zamestancov, keď služba dosiahne plný stav. Z hľadiska európskych inštiucií budú v dočasnej službe na osem rokov s možným predĺžením na dva roky.

Výber bude založený na „zálsuhách, no pri zabezpečení geografickej a rodovej rovnováhy“, uvádza sa v Brokovej správe. Opatrenia na nápravu možnej nerovnováhy by sa mali udiať v roku 2013, keď sa bude robiť prvé hodnotenie fungovania služby.

Hlavné sídlo

ESVČ bude mať svoj „hlavný stan“ v Bruseli a bude ho tvoriť centrálna administratíva a 136 bývalých delegácii Európskej komisie, po novom ambasád EÚ.

Politická a rozpočtová zodpovednosť

Pred tým ako sa špeciálni predstavitelia EÚ a šéfovia delegácií ujmú svojich postov v jednotlivých krajinách a pri medzinárodných organizáciách, ktoré Parlament považuje za strategicky dôležité, musia predstúpiť pred zahraničný výbor Európskeho parlamentu.

Vysoká predstaviteľka sa bude musieť zaujímať o názory Parlamentu pri kľúčových rozhodnutiach v rácmi SZBP a europoslanci, ktorí zastávajú inštitucionálne funkcie budú mať prístup k dôverným materiálom.

Parlament má zároveň plnú rozpočtovú právomoc nad novou službou. Operečný rozpočet bude zodpovednosťou Komisie a Parlament dostane od Komisie dokument, ktorý detailne popisuje tú časť rozpočtu Komisie, ktorá sa týka vonkajšej služby.