Europoslanci spochybňujú francúzske protipirátske zákony

Výbor EP pre priemysel včera prevažnou väčšinou hlasov svojich členov (40 za, 4 proti, 2 sa zdržali) prijal pripomienkovacie návrhy k tzv. „telekomunikačnému balíku“, ktoré konštatujú, že zablokovať pripojenie do internetu môže telekomunikačný operátor len na základe súdneho procesu a právoplatného rozsudku.

Text, ktorý navrhla francúzska poslankyňa Catherine Trautmann (PES) konštatuje, že „na základné práva a slobody koncových užívateľov sa bez predošlého súdneho príkazu nesmú uvaľovať žiadne obmedzenia“.

Pripomienkovací návrh je v rozpore s návrhom zákona, ktorý v súčasnosti prechádza legislatívnym procesom vo francúzskom parlamente. Tzv. „Hadopiho zákon“ už získal podporu Senátu a predpokladá sa, že dolná komora ho schváli na budúci týždeň. Ak sa tak stane, bude to znamenať, že vo Francúzsku nebude viac potrebný súdny príkaz na zablokovanie internetovej konektivity užívateľa, ktorý bude nelegálne zdieľať multimediálny obsah (EurActiv 08/04/09).

Ak sa názory poslancov EP premietnu do európskej legislatívy, francúzsky zákon sa vzhľadom na prednosť smerníc a nariadení EÚ môže stať bezpredmetným. Legislatívny proces v EÚ však býva spravidla zdĺhavý a pokiaľ ide o telekomunikačný balík, zatiaľ má ešte ďaleko k schváleniu a vstupu do platnosti. Poslanci budú v pléne EP hlasovať o návrhu v máji a až potom, čo sa dohodnú a schvália kompromisnú verziu, návrh sa posunie do Rady, kde ho musí schváliť všetkých 27 členských krajín.

Členské krajiny sa nechali počuť, že s formuláciou Telekomunikačného balíka podľa EP nesúhlasia. Rada pravdepodobne svoj názor zopakuje na ďalšom stretnutí ministrov telekomunikácií, ktoré by sa malo uskutočniť ešte pred letom. Predpokladá sa však, že ministri sa budú snažiť vyhnúť sa priamemu odkazovaniu na „súdne autority“, aby tak nepostavili pripravovaný francúzsky zákon do nesúladu s európskymi pravidlami.