Európska či francúzska misia?

Pozadie

Írsky generál Patrick Nash dostal od Rady EÚ autorizáciu na vydanie rozkazu rozmiestniť približne 3 700 vojakov v Čade a Stredoafrickej republike. V rámci misie EÚ Eufor Čad/SAR budú dohliadať na bezpečnosť humanitárnych dodávok, humanitárnych pracovníkov, utečencov a vnútorne vysídlených osôb, ktorí sa v regióne počítajú na státisíce. Počet francúzskych vojakov v misii sa šplhá k číslu 1 400.

Prvé štyri stovky vojakov odletia do Ndjameny (hlavné mesto Čadu) 1. februára. Bude medzi nimi aj 50 vojakov elitnej jednotky írskej armády. Misia by mala byť v plnej sile až k 1. máju 2008. Náklady na ňu sa odhadujú na 120 miliónov eur.

Na misii sa okrem Francúzov a Írov podieľajú vojaci z Belgicka, Poľska, Talianska, Rakúska, Grécka, Holandska, Rumunska, Španielska a Švédska. Z operačného centra EÚ v Mont Valerién pri Paríži bude na misiu dohliadať spomínaný írsky generál Nash, priamo v teréne však velí Francúz, brigádny generál Jean-Philippe Ganascia.

Otázky

Misia je považovaná za jednu z najnáročnejších na aké sa EÚ podujala. Mandát predpokladá aj použitie ozbrojenej sily, ak to bude nevyhnutné.

Je nesporné, že bez francúzskeho angažovania by sa misia nerealizovala. Bol to práve Paríž, ktorý vyjednal „premosťovaciu misiu“ pod patronátom EÚ a ponúkol dodatočné zdroje v podobe technického a logistického zabezpečenia nevyhnutného pre fungovanie operácie, najmä vrtuľníky. Vybavením prispelo začiatkom januára aj Rusko a Ukrajina.

Výhodou misie je francúzska znalosť terénu, kedže sú vojensky prítomní v Čade už 22 rokov. Na druhej strane je to aj potenciálne riziko, pretože miestne rebelské skupiny sú k francúzskym vojakom nanajvýš podozrievavé. V minulosti podporovali francúzske sily čadského prezidenta Idrissa Débyho. Francúzska diplomacia sa preto všemožne snažila presvedčiť všetkých zainteresovaných o nestrannosti misie, odvolávajúc sa na jasný mandát OSN (Rezolúcia BR OSN 1778/2007).  

V praxi budú na území Čadu pôsobiť francúszki vojaci a francúzski vojaci v službách misie EÚ. Odlišovať sa budú modrou nášivkou s 12 zlatými hviezdami v kruhu.