Komisia pracuje na “modrej ekonomike”, čistejších oceánoch bez pirátov

modrá ekonomika, oceány

Jedna z lodí, ktoré piráti uniesli v roku 2009. FOTO-TASR/AP

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Biohospodárstvo

Európska komisia (EK) a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová prijali dnes spoločné stanovisko, v ktorom navrhujú opatrenia zamerané na bezpečné, chránené, čisté a udržateľne riadené oceány.

V oznámení EK sa pripomína, že celosvetový ekonomický prínos oceánov sa odhaduje na 1,3 bilióna eur.

Oceány ohrozujú aj piráti

Ak budú oceány lepšie chránené a riadené udržateľným spôsobom, bude možné účinne riešiť globálne výzvy ako zmena klímy, chudoba či potravinová bezpečnosť.

Európska únia ako silný globálny hráč v tejto oblasti preto prijala program v oblasti lepšej správy oceánov na základe medziodvetvového medzinárodného prístupu založeného na jasných pravidlách.

Podľa Mogheriniovej EÚ týmto krokom potvrdzuje svoj záväzok zasadzovať sa v prvej línii za vykonávanie programu trvalo udržateľného rozvoja OSN do roku 2030 v prospech občanov EÚ a celého sveta.

“Naše oceány sú ohrozované trestnou činnosťou, pirátstvom a ozbrojenými lúpežami. Úsilie o presadenie pobrežných alebo námorných pohľadávok má vplyv na regionálnu stabilitu a svetové hospodárstvo. Musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme mohli formovať správu oceánov ako súčasť vonkajšej činnosti EÚ. Ide o konkrétny príklad toho, ako sa prejavuje globálna stratégia EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku v praxi,” upozornila Mogheriniová.

Znížiť vplyv človeka

Eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella pripomenul, že oceány pokrývajú až 70 percent plochy našej planéty a svet si začína uvedomovať, že sa o ne “musíme lepšie starať”. To sa podľa neho dá dosiahnuť len pevnou medzinárodnou spoluprácou, pričom EÚ preberá vedúce postavenie s cieľom vytvoriť pevnejší systém správy oceánov na celom svete.

Cieľom programu EÚ je zlepšiť spôsob riadenia oceánov, zmierniť vplyv ľudského pôsobenia na ne a investovať do vedy, čo má viesť k zabezpečeniu udržateľného využívanie morských zdrojov, ozdraveniu morských ekosystémov a prosperujúcemu námornému hospodárstvu.

Dnes prezentovaný návrh EK stanovuje 14 súborov opatrení v troch prioritných oblastiach: zlepšenie rámca pre medzinárodnú správu oceánov; zmiernenie tlaku na oceány a moria a vytvorenie podmienok pre udržateľnú “modrú ekonomiku”, keď najmenej 15 percent úlovkov na celom svete v hodnote od osem do 19 miliárd eur ročne je ulovených nezákonným spôsobom, a nakoniec posilnenie medzinárodného výskumu oceánov a zhromažďovanie údajov.

Navrhované opatrenia exekutívy EÚ teraz musia prerokovať členské štáty v Rade EÚ a Európsky parlament.