Európskej zahraničnej službe hrozí nesúrodosť a korupcia

V Kosove a v Afganistane sa vyskytli jasné príklady korupcie a ak sa Parlament nevyjadrí, mohol by sa z Európskej zahraničnej služby vyvinúť podobný systém, ktorý podporuje korupciu, povedala novinárom nemecká poslankyňa v EP za zelených Franziska Brantnerová. „Sú špeciálni predstavitelia EÚ, ktorí majú mesačný rozpočet na cestovanie približne 100 tisíc eur. A keď sa ich spýtate, že kam letia, nedostanete žiadnu odpoveď,“ povedala.

Brantnerová, tieňová spravodajkyňa parlamentného výboru zaoberajúceho sa Európskou zahraničnou službou, sa vyjadrila, že novinári „prešetrujú operácie ako v Afganistane tak i v Kosove.“

Podľa súčasného systému „potrebujete iba šéfa misie, aby to podpísal,“ uviedla nemecká poslankyňa. „Je to neuveriteľné. Na našu misiu v Somálsku neexistuje rozpočtová línia. Nevieme, koľko sa tam minulo na zamestnancov, budovy, atď. Je to veľmi nejasné,“ vyjadrila svoje znepokojenie.

Brantnerová povedala, že Lisabonská zmluva vytýčila pre Európsku zahraničnú službu jednu hlavnú požiadavku: mala by byť zrozumiteľná. „Zrozumiteľnosť musí byť meradlom, podľa ktorého budeme posudzovať návrhy, ktoré sa dostanú na stôl. To sa zatiaľ nestalo,“ dodala narážajúc na organigram, ktorý dali Ashtonovej zamestnanci do obehu. Ten len veľmi všeobecne mapuje budúce rozdelenie právomocí v oblasti mierových operácií EÚ.

Nemecká poslankyňa zároveň spomenula nedávno vytvorené Riaditeľstvo pre  krízový manažment (CMDP) a plánovanie či Občiansku implementačnú jednotku (OIJ), ktoré zodpovedajú za misie EÚ a podľa organigramu nemajú žiadnu spoločnú hierarchiu okrem generálneho tajomníka EADS (European Aeronautic Defence and Space Company). Ten sa podľa Brantnerovej zdá byť preto predstaviteľom s viac právomocami ako samotná lady Ashtonová.

CMDP a CPCC budú naďalej dostávať peniaze z Komisie na princípe niečoho, čo Brantnerová nazvala „systémom, kde nikto nenesie zodpovednosť“.

„Tí, ktorí v súčasnosti riadia túto šou majú predstavu, že si peniaze jednoducho zoberú a majú ich pre seba,“ povedala.

Brantnerová preto vyzvala na vytvorenie oddelenia pre budovanie mieru, ktoré by zlúčilo operácie pod hlavičkou Komisie a Rady, vrátane inštrumentov stability, rozpočet a misie EÚ. „A ak tak nespravíte, z Parlamentu tie peniaze tiež nedostanete,“ varovala poslankyňa a namierila pritom prst na Francúzsko, ktoré viní z uvoľnenej štruktúry mierových misií. „Francúzi integráciu týchto inštitúcií vetovali. Skutočne to blokujú. Sú proti tomu, aby bol za to zodpovedný generálny tajomník. Podľa nich by to mala robiť Ashtonová. A toto je viac pozícia francúzskeho ministerstva obrany ako ministerstva zahraničia,“ dodáva Brantnerová na záver.