„Európsku CIA“ vedie Francúz

Štyridsaťročný Patrice Bergamini je francúzsky diplomat s expertízou na obranu a bezpečnosť. Na poli zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie sa pohybuje už dlho, najprv ako zástupca šéfa kabinetu bývalého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javiera Solanu a do svojho vymenovania pôsobil aj v tíme novej vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej.

Do funkcie ho menovala Ashtonová, keďže spravodajské služby spadajú pod jej agendu v rámci rodiaceho sa Európskeho útvaru pre vonkajšiu činnosť. Bergamini na poste riaditeľa Join Situation Center (SitCen) vystrieda Bergamini Brita Williama Shapcotta, ktorý agentúru viedol od roku 2001.

Úplné počiatky SitCen siahajú ku vzniku Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky a keď sa pod patronátom vtedajšieho vysokého predstaviteľa pre SZBP Javiera Solanu sformovala, tvorilo ju len niekoľko analytikov, ktorí pracovali s „open source“ informáciami.

 Jej úlohou je slúžiť aj ako platforma na výmenu citlivých spravodajských informácií (samozrejme len tých, ktoré sú ochotné zdieľať)  medzi členskými štátmi EÚ. Po teroristických útokoch v USA sa oblasť jej pôsobnosti rozšírila. Hlavný rozdiel oproti národným agentúram, ktoré neduplikuje, je že produkuje a analyzuje bezpečnostné informácie, ktoré majú slúžiť tvorcom európskej politiky pri ich správnom rozhodovaní.

Má poskytovať Rade informácie „vysokej kvality“ ohľadne verejnej bezpečnosti, včasného varovania a predstavovať informačný kanál medzi vysokou predstaviteľkou a spravodajskými službami národných štátov.

Presne 27. júla sa stalo SitCen súčasťou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorý zaviedla Lisabonská zmluva. Euroskeptický britský think-tank Open Europe pre agentúru AFP vyhlásil, že týmto dňom sa položili základy európskej CIA. SitCen má však len okolo stovky zamestnancov a žiadnych agentov. 

SitCen bola najväčšia z troch spravodajských pracovísk v rámci európskych inštitúcií. Ďalšími dvoma boli Watch­-Keeping Capability (Rada EÚ) a Crisis Room (Komisia). Išlo však len o malé tímy, prvý slúžia hlavne pre informácie o policajných a vojenských misách EÚ a druhý monitoroval konflikty vo svete. Od vzniku ESVČ sa zlúčia so SitCen.

Podľa niektorých informácií mali európske tajné služby prácu aj pri mapovaní špekulatívnych útokov na jednotnú európsku menu. Ich analýzy slúžili ako podklady pri rozhodovaní hláv štátov a vlád o odpovedi na krízu eurozóny.