Európsky parlament upozorňuje na dvojaký meter v politike EÚ

zdroj: flickr, autor: European Parliament

Europoslanci venovali veľkú pozornosť kritike Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ktorá bola vytvorená podľa Lisabonskej zmluvy, aby zefektívnila zahraničnú politiku Únie. 

Ana Gomesová (S&D) si myslí, že ESVČ potrebuje väčšie ambície. „Hoci bolo vytvorenie ESVČ pozitívnym krokom, nevidíme v nej takú vedúcu úlohu, akú by sme chceli vidieť,“ hovorí.

Kritika viacerých europoslancov smeruje k tomu, že len štyri členské štáty EÚ sa zapojili do operácií v Líbyi. „Členské štáty sú ešte viac rozdelené ako pred Lisabonskou zmluvou,“ tvrdí Liisa Jaakosaari (S&D).

Časť europoslancov si však naopak myslí, že ESVČ dosiahla napriek problémom viaceré úspechy.

„Napriek problémom a prekážkam odviedla ESVČ úspešnú prácu a momentálne je šiestym najväčším zahraničnopolitickým úradom na svete,“ povedala Ulrike Lunaceková (Greens–EFA).

Výkonný tajomník ESVČ Pierre Vimont poukázal na úlohu Európskej Únie na čele s ESVČ pri šírení demokratických hodnôt počas Arabskej jari. „EÚ je mostom medzi rôznymi krajinami a kultúrami,“ vyhlásil Vimont.

Dvojaký meter

Výročná správa parlamentu víta plány na vytvorenie funkcie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. Funkcia by ma vzniknúť v lete.

Richard Howitt (S&D) to považuje za konkrétny návrh toho, ako reálne prispieť k dodržiavaniu ľudských práv.

Európsky parlament apeluje na EÚ, aby nepoužívala v zahraničnej politike dvojaký meter pri uplatňovaní politiky ľudských práv.

Howitt uviedol ako príklad Líbyu, s ktorou Európska únia rokovala o posilnení obchodnej dohody len niekoľko týždňov predtým ako začalo Francúzsko a Veľká Británia bombardovanie.

„Musíme sa poučiť, a to nielen z Líbye, ale aj z toho, že sme mali príliš blízko k autokratickým a represívnym režimom v krajinách na celom svete. Treba stanoviť podrobné kritériá a ukazovatele na meranie toho, ako sú na tom krajiny v oblasti ľudských práv, predtým než s nimi uzavrieme dohodu,“ hovorí Howitt.

Ochrana sociálnych sietí

Arabská jar naplno odkryla silu internetu a sociálnych sietí. Preto výročná správa EP vyzýva na väčšiu podporu slobody médií a ochranu nezávislých novinárov a blogerov.

Európsky parlament kritizuje Vodafone, ktorý vyhovel žiadostiam egyptských orgánov prerušiť služby a šíriť provládnu propagandu v posledných týždňoch režimu prezidenta Mubaraka.

Na druhej strane chváli rozhodnutie spoločnosti Google o opätovnom zvážení svojho podnikania v Číne.

Výročná správa taktiež vyzýva Radu a Komisiu, aby urýchlili snahy o dosiahnutie všeobecnej ratifikácie Dohovoru o právach dieťaťa a podporovali jej vynutiteľnosť.

Európsky parlament „naliehavo vyzýva ESVČ, aby venovala osobitnú pozornosť osudu detí pri dialógoch o ľudských právach s vládami príslušných krajín a pri plánovaní vonkajších finančných nástrojov,“ píše sa v správe.

Anna Záborská (EPP) upozorňuje aj na problémy rozvojových krajín s detskou prácou, ako aj prácou ako takou. „Únia by mala byť pri rokovaniach s rozvojovými krajinami, ktoré zneužívajú ľudskú prácu ďaleko konzvekventnejšia a vyvodzovať dôsledky,“ myslí si slovenská europoslankyňa.