Európsky súdny dvor rozhodol o deťoch imigrantov

 

Krátka správa

Európsky parlament rozhodnutie presunul na ESD s tým, že legislatíva povoľujúca tieto podmienky je v rozpore zo základnými ľudskými právami. Sudcovia tento argument odmietli s tým, že rozhodnutie nie je diskriminačné na základe veku, keď sa s deťmi nad 12 rokov zaobchádza inak ako s ich rodičmi a mladšími súrodencami.

rozhodnutí Súdu sa píše: „Hlavným účelom manželstva je dlhotrvajúci rodinný život a deti nad 12 rokov veku nemusia nevyhnutne zostať žiť takúto dlhú dobu s rodičmi“. ESD rozhodol aj o tom, že úcta k rodinnému životu nevytvára „jednotlivcovi právo na vstup na územie štátu a nemôže byť teda interpretované ako odopieranie určitého rozsahu zhodnotenia členskými štátmi, keď preverujú žiadosti o znovuzjednotenie rodín“.

27. júna teda ESD so sídlom v Luxemburgu rozhodol v tomto konkrétnom prípade v prospech práva členského štátu na autonómne rozhodnutie, Komisia oznámila, že bude požadovať pre Úniu väčšie právomoci v oblasti vnútra a spravodlivosti, ktoré sa týkajú azylu, imigrácie, boja s terorizmom a organizovaným zločinom a udeľovania víz. Komisár pre vnútro a spravodlivosť franco Frattini začiatkom týždňa oznámil, že je naklonený oživeniu tzv. bezpečnostnej brzdy zokotvenej v zatiaľ zablokovanej Európskej ústave (pozri EurActiv.sk 27. jún 2006).

Predseda Komisie José Manuel Barroso tlačí na členské štáty, aby sa vzali svojho práva veta, ktorým disponujú v súvislosti s oblasťou vnútorných záležitostí Únie. Nárast úlohy Únie v prijímaní legislatívy v citlivej oblasti bezpečnosti a spravodlivosti by chcel kompenzovať zvýšením právomocí ESD v riešení s nimi spojených právnych sporov. Občania EÚ by podľa jeho názoru mali mať kedykoľvek možnosť obrátiť sa na ESD, aby rýchlo rozhodol ich spory. Podľa súčasnej úpravy ESD rozhoduje až vtedy, keď sa na domácej pôde vyčerpajú všetky právne prostriedky.

Členské štáty mali do roku 2004 zmeniť toto ustanovenie zakotvené v Amsterdamskej zmluve (1997), ale nakoniec sa nedohodli. Barroso tvrdí, že teraz je ten správny čas urobiť ďalší krok, vďaka ktorému by mal ESD dostať normálnu právomoc interpretovať európske právo.