Európu môžu ohrozovať stovky iránskych rakiet, varuje USA

zdroj: flickr, autor: iran made it

Vzhľadom na rastúcu hrozbu raketového útoku zo strany Iránu navrhli Spojené štáty minulý rok v septembri plán vybudovať protiraketové štíty na mori a na súši v krajinách členských štátov NATO, prípadne v ich okolí, pričom to nazvali „prístupom postupnej adaptácie“.  

„Jeden z bodov zistení tajnej služby, ktorý prispel k nášmu rozhodnutiu vybudovať systém postupnej adaptácie je fakt, že ak by sa Irán skutočne odhodlal zaútočiť raketami na Európu, neboli by to len jedna alebo dve rakety, či zopár,“ povedal Gates na vypočutí v Kongrese.

„Bol by to skôr salvový útok, kedy by čelili potenciálne mnohým, dokonca až stovkám rakiet,“ dodal. Podľa Gatesa by preto zlepšenie plánovaných protiraketových štítov dalo Spojeným štátom „možnosť chrániť naše vojská, naše základne a našich spojencov v Európe“. Gates zároveň uviedol, že zavedenie týchto protiraketových štítov je kritické nielen kvôli hrozbe z Iránu a Severnej Kórey, ale aj preto, že „do roku 2020 by sme mohli byť svedkom takýchto krokov aj z iných štátov, najmä ak sa nám nepodarí zastaviť Irán v jeho budovaní jadrových zbraní“.

Zmiešané odkazy

Americkí predstavitelia a odborníci už niekoľkokrát vyslali zmiešané odkazy ohľadne účinnosti nového systému. Na híringu sa Gates pokúšal upokojiť obavy Moskvy, ktorej sa nepáči nový prístup Spojených štátov tým, že americké kapacity sú stále nižšie ako rozsiahly ruský arzenál.

„Naša protiraketová obrana nemá kapacitu sa brániť proti rozsiahlemu, vyspelému arzenálu Ruskej federácie. V dôsledku toho americká protiraketová obrana neovplyvní teraz ani v budúcnosti ruskú strategickú obranu,“ uviedol Gates.

„Rusi vedia, že náš protiraketový štít je navrhnutý tak, aby zneškodnil obmedzený počet balistických striel vystrelených Iránom, či Severnou Kóreou,“ povedal.

Obamova vláda dokonca nevylúčila možnosť, že by sa Moskva mohla zapojiť do budovania štítov protiraketovej obrany v partnerstve so Spojenými štátmi. Gates ale dodal: „V oblasti protiraketovej obrany neexistuje súlad myslí. Rusi ho nenávidia. Nenávidia ho od 60. rokov. Vždy ho budú nenávidieť, hlavne preto, že my ho postavíme a oni nie.“

Americké tajné služby už dlho varujú o rastúcej hrozbe z Iránu a podľa predstaviteľov by mali protiraketové štíty pokrývať celú Európu do roku 2018. Podľa šéfa tlačového oddelenia amerického ministerstva obrany Geoffa Morrella je však tajná služba „nedokonalou vedou“ a dodáva: „Už predtým nám dokázali, že sme nemali pravdu. Musíme sa tomu prispôsobiť,“ povedal.

Morrell povedal, že prístup americkej vlády k protiraketovému štítu „nám umožní flexibilitu, takže keď sa zmení spravodajstvo, a rovnako aj situácia v týchto darebáckych krajinách vytvárajúcich kapacity na strely dlhého a stredného doletu, budeme mať nevyhnutné prostriedky na prispôsobenie našej obrany“ novej situácii. Niekoľko miliardová snaha Spojených štátov sa zameriava najmä na vybudovanie obrany proti iránskym strelám, ktoré by mohli byť vybavené chemickými, biologickými alebo jadrovými hlavicami, uvádzajú predstavitelia. Podľa amerických odhadov by Irán mohol v priebehu roka vyprodukovať dosť obohateného paliva na jadrovú zbraň, ale na to, aby bola použiteľná, by krajina potrebovala tri až päť rokov.