Fico: NATO nie je dáždnik, pod ktorý sa môžeme skryť

zdroj globsec2012

Konferencia Globsec v Bratislave je prvým fórom, kde mohol staronový slovenský premiér Robert Fico predstaviť svetu zahraničnopolitické priority novej vlády.

Fico potvrdil, že jeho vláda svoju pozornosť zameria najskôr na obnovu európskej ekonomiky, ktorá potrebuje okrem úspor aj väčšiu podporu rastu. „Slovensko bude úzko spolupracovať  s partnermi v EÚ a spojencami v NATO a bude rozvíjať zrelú a zodpovednú zahraničnú politiku,“ povedal Fico.

Slovensko tiež plánuje úzku spoluprácu so svojimi susedmi v rámci Višegrádskej štvorky a do roku 2016 chce rozbehnúť projekt spoločnej bojovej skupiny, ktorá bude slúžiť Európskej únii i NATO.

NATO by mala podľa premiéra ostať otvorená pre nových členov. „Naša skúsenosť nám potvrdzuje, že rozširovanie NATO je ťažký, ale prospešný proces. Prospešný pre uchádzačov, ale prospešný aj pre spojencov.“ Nových členov by však rád privítal ešte pred koncom jeho vlády v roku 2016.

Fico zopakoval, že Slovensko ostáva verné svojim záväzkom v Afganistane. „Nikdy sme nevideli NATO ako silný dáždnik, pod ktorý sa môžeme skryť. Sme pripravení niesť bremeno. Slovensko je jeden z najväčších prispievateľov vojakov na obyvateľa,“ hovorí.

Demokratický, stabilný a bezpečný Afganistan považuje za kľúčový pre dôveryhodnosť NATO a stabilitu v regióne. Slovensko je preto „pripravené predĺžiť svoju prítomnosť v Afganistane na tak dlho, ako to bude potrebné“.

Bezpečnostná úloha

Slovenský prezident Ivan Gašparovič upozornil na bagatelizovanie pôvodnej bezpečnostnej úlohy Európskej únie. „Oslabuje sa vnímanie EÚ ako bezpečnostného projektu. Do popredia sa posúva jej ekonomický a politický rozmer. Pritom projekt európskeho spoločenstva vznikol ako priama ochrana pred ďalšou vojnovou konfrontáciou v Európe,“ povedal.

Vyzdvihol aj potrebu väčších investícií do nových technológií a inovácií napriek pretrvávajúcej kríze. Jeden zo spôsobov, ako šetriť verejné prostriedky je podľa neho orientovať sa na spoluprácu krajín  a smart defense.

Slovinský prezident Danilo Türk nastolil otázku, ako by mal vyzerať vzťah troch globálnych aktérov USA, Európy a Ruska. Tvrdí, že  spolupráca euroatlantických spojencov by sa mala naďalej prehlbovať a posilňovať aj s účasťou Ruska.

Türk taktiež upozorňuje na to, že súčasný „inštitucionálny optimizmus“, ktorý v Únii dominuje, už viac nestačí a je potrebné viac zahrnúť do rozhodovacích procesov občanov.

Integrácia Balkánu

V júli 2013 vstúpi Chorvátsko, ako 28. člen do Európskej únie. Prezident Chorvátska Ivo Josipovič tvrdí, že kríza Chorvátov neodradila od členstva, pretože v nej vidia novú príležitosť. Vyzdvihol vplyv prístupového procesu do EÚ a NATO na Balkán a jeho transformáciu a vyzval ostatné štáty na podporu integračných ambícií ďalších balkánskych štátov.  

Slovensko tradične podporuje euroatlantickú integráciu krajín Balkánu a Východného partnerstva EÚ. „Nepochybujeme o tom, že Balkán je Európa a Európska únia nie je kompletná bez Balkánu,“ povedal premiér Fico a dodal „Východné partnerstvo nevzniklo, aby nahradilo, alo podporilo európsku integráciu.“