Formujú sa nástroje na financovanie zahraničnej politiky

Zdroj: eduardkukan.eu

Spolu s Kukanovou správou výbor hlasoval o správach k celej plejáde finančných nástrojov, európskej zahraničnej politiky a zmenách, ktorými by mali od nového programovacieho obdobia prejsť.

„Myslím si že Nástroj partnerstva je veľmi dôležitý pretože zohráva strategickú úlohu v rámci vonkajších aktivít EÚ. Musíme tento nástroj vystavať na báze strategických záujmov EÚ, s konkrétnymi aktivitami, programami a cieľmi, ktoré môžu byť z tohto nástroja podporené. Nástroj musí byť schopný podporiť našu zahraničnú politiku a musí byť jej dôsledkom“, hovorí spravodajca k novému „Nástroju Partnerstva“ (Partnership Instrument), taliansky europoslanec Mario Mauro (EĽS).

Kukanova správa sa týka budúcnosti hlavného finančného nástroje pre krajiny tzv. Európskeho susedstva a Ruska. „Naším cieľom je posilniť prístup, ktorá je založený na základných hodnotách, posilnení demokracie, dobrého vládnutia a vlády zákona“, hovorí Kukan. Nástroj musí fungovať na princípe diferencovaného prístupu a prístupu „viac za viac“. Práve to podľa neho bude motivovať prodemokratické reformy v európskom susedstve.

Komisia by preto mala vypracovávať podľa europoslancov jasnejšie správy o pokroku k jednotlivým krajinám, aby sa na základe nich mohli prehodnotiť miera finančnej podpory z tohto nástroja.

Europoslanci chcú aby sa zahraničnopolitické finančné nástroje lepšie koordinovali medzi sebou s programami, ktoré majú členské štáty a a ďalší medzinárodní donori.

Na výbore sa v pondelok hovorilo aj o finančnom rámci predvstupovej pomoci (IPA) – jeho spravodajca Kristian Vigenin (S&D) si myslí, že hodnotenie vplyvov tohto nástroja na krajiny, ktoré sa pripravujú na vstup by malo byť zahrnuté do správy o pokroku, ktoré Európska komisia každoročne pripravuje.

Nástroj pre stabilitu (IfS), má zmeniť názov na „Nástroj pre stabilitu a mier“, keďže Arabská jar podľa spravodajkyňe Franzisky Brantner zo skupiny Zelených ukázala, že stabilita nie je cieľom za každú cenu.  

Posledným nástrojom z balíka je „Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva“ (EIDHR), ktorý môže byť použitý tam, kde sa nemôže uplatniť žiadny iný nástroj. Spravodajca, liberál Alexander Graf Lambsdorff si myslí, že by ho na veľvyslanectvách EÚ v relevantných krajinách implementovať ľudia, ktorý má expertízu v oblasti ľudských práv a demokracie.

Podľa predsedu výboru EP pre zahraničie Elmara Broka, Európsky parlament nechce byť zaangažovaný do mikromanažmentu týchto fondov pomoci, no ako spolutvorca legislatívy bude žiadať demokratickú kontrolu.

Spravodajcovia začnú na jeseň vyjednávať s Radou. Čiastočná dohoda už existuje z júna.