FRA: Rasovo motivované násilie je na vzostupe

Krátka správa

FRA je agentúrou, ktorá vznikla z rozhodnutia Rady v marci 2007 a nadväzuje na prácu Európskeho monitorovacieho centra pre rasizmus a xenofóbiu (EUMC). Jej sídlo je vo Viedni. Včera prezentovala svoju správu Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Aktuálna správa agentúry s názvom „Správa o rasizme a xenofóbii v členských štátoch EÚ“ konštatuje, že diskriminácia na základe etnického pôvodu existuje najmä v oblastiach zamestnania, bývania a vzdelávania. V mnohých členských krajinách agentúra zaznamenala široké skúsenosti s diskrimináciou najmä v skupinách rómskeho obyvateľstva a migratov. Tieto skupiny majú podľa správy sťažený prístup k vzdelávaniu a hrozí im väčšie riziko nezamestnanosti. Zistilo sa, že dokonca ľudia, ktorí majú len cudzokrajne znejúce meno sú častejšie obeťami diskriminácie.

Znepokojujúci je zaznamenaný nárast počtu rasovo motivovaných násilných útokov v 8 z 11 krajín EÚ, ktoré boli schopné poskytnúť adekvátne dáta za obdobie posledných siedmych rokov. Medzi nimi sú napríklad Británia, ktorej občania vyšli z nedávneho globálneho prieskumu FT ako najpodozrievavejší k moslimskému obyvateľstvu, Francúzsko bojujúce s prílivom imigrantov, Nemecko, kde sa opätovne uvažuje o zakáze krajne pravicovej strany NDP a Poľsko, ktoré si za prejavy xenofóbie vyslúžilo i kritiku europoslancov. V Rakúsku a Českej republike rasové násilie za sledované obdobie naopak pokleslo. Kvôli nedostatkom v zazanamenávaní prípadov rasovo motivovaných útokov nebolo možné vypracovať vyčerpávajúce porovnanie.

Správa prináša aj niektoré príklady pozitívnej praxe v niektorých štátoch. V niekoľkých krajinách boli po prvý krát vynesené rozsudky proti diskriminácii v príjímaní do zamestanania. Hoci sa ukazuje že antidiskriminačná legislatíva EÚ má pozitívne dopady, mnohé obete diskriminácie nemajú o nej dostatok informácií.