Francúzsko bude mať najprísnejšie zákony proti online pirátom

Dolná komora parlamentu vo Francúzsku schválila vo štvrtok (2.4.) nové zákony zamerané na boj proti on-line pirátstvu. Hlasovanie nadväzuje na tzv. „Elyzejskú dohodu“ z novembra 2007, v ktorej sa zástupcovia relevantných priemyselných odvetví dohodli na stupňovanom prístupe k problému nelegálneho zdieľania hudby a videa na internete. Horná komora francúzskeho parlamentu vyjadrila svoj súhlas s návrhom nového zákona už v minulom roku.

Nové pravidlá definujú trojstupňový systém riešenia pirátstva:

  • Varovanie prostredníctvom e-mailu,
  • písomné varovanie, doručené poštou,
  • zablokovanie internetového pripojenia ako takého na obdobie od jedného mesiaca do jedného roka.

Formálne by mali francúzski poslanci definitívne schváliť zákon zajtra (9.4.). Ak sa tak udeje, Francúzsko bude mať najprísnejšie pravidlá pre boj s online pirátstvom v EÚ. Napriek prísnosti, páchatelia nebudú finančne ani trestne sankcionovaní.

Odhaľovanie porušení autorského práva a ochrany duševného vlastníctva by malo byť zverené novovytvorenému úradu. Na jeho činnosti by sa mali podieľať i poskytovatelia internetovej konektivity, ktorí by mali identifikovať konkrétnych užívateľov.

Úloha poskytovateľov internetovej konektivity sa považuje za najkontroverznejšiu otázku v rámci nových pravidiel. Telekomunikační operátori budú musieť monitorovať všetok dátový rok a informovať príslušný úrad o podozreniach o porušení zákona.

V Európe je dnes prípustné monitorovať dátový tok iba na základe súdneho príkazu, ktorý sa po vstupe nového zákona vo Francúzsku nebude vyžadovať. Francúzsky model boja proti online pirátstvu je preto otázkou, pre ktorú EÚ zatiaľ definitívne neschválila telekomunikačný legislatívny balík. Paríž sa usiluje, aby Brusel uznal princíp, podľa ktorého sa v takýchto prípadoch nebude vyžadovať súdne povolenie a právny mandát pre zablokovanie internetovej konektivity. Európsky parlament, ktorý sa k telekomunikačnému balíku vyjadruje z pozície spolurozhodovateľa, trvá na stanovení jasných podmienok, čo vrhá na nový francúzsky zákon tieň kontroverznosti.

Obavy vyvoláva aj samotná technická realizácia monitoringu celého dátového toku, ako aj realizovateľnosť 3-stupňového francúzskeho prístupu. Jedno internetové pripojenie spravidla zdieľa niekoľko užívateľov v rámci počítačovej siete, ktorá funguje v obytnom bloku alebo v administratívnych budovách. Preto postih jedného vinníka môže obmedziť ostatných užívateľov danej siete, ktorí zákon neporušili.

Naviac, mnoho užívateľov sa pripája do internetu prostredníctvom bezdrôtových sietí WiFi, ktoré nemusia byť zabezpečené. Preto sa do nich môže napojiť ktokoľvek, kto nelegálne stiahne dáta, odpojí sa a nevedomky spôsobí problém prevádzkovateľovi siete a jej ďalším užívateľom.

Francúzske orgány považujú trojstupňový prístup za postačujúci, aby sa dosiahla ochrana duševného vlastníctva a aby systém eliminoval prípadné chyby a problémy spôsobené ďalším užívateľom. Opatrenia tiež privítal kreatívny a multimediálny priemysel, ale na druhej strane vzbudili obavy v radoch telekomunikačných spoločností a poskytovateľov internetovej konektivity.