Frattini: Imigračná politika je záležitosťou celej EÚ

 

Krátka správa

Plány talianskeho ministra sociálnych vecí Paola Ferrera udeliť legálny status 500 000 ľuďom, ktorí v súčasnosti žijú na talianskej pôde ako nelegálni imigranti, musí schváliť Komisia a ostatné členské štáty.

Talianskej vláde to pripomenul komisár pre oblasť spravodlivosti a vnútorných záležitostí Franco Frattini. Odvolávajúc sa na rozhodnutie z 10. októbra 2005, Frattini vyhlásil: „Prijímať akékoľvek opatrenia bez toho, aby bola EÚ vopred informovaná, by bolo veľkou chybou.“

Rozhodnutia členských štátov o legalizovaní imigrantov však nepodliehajú hlasovaniu na úrovni EÚ, no októbrové rozhodnutie dáva členským štátov právo vymieňať si pred každým rozhodnutím stanoviská.