Frattini podporuje snahu o zákaz krajne pravicovej strany v Nemecku

Krátka správa

Podľa berlínskeho senátora Erharta Körtinga sa dá protiústavnosť krajne pravicovej nacionalistickej strany NDP (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) podložiť viacerými verejnými prehláseniami. Predpokladá, že nové konanie pred ústavným súdom bude mať úspech. Podľa Kurta Becka a iných politikov SPD je nutné zabrániť tomu, aby si NDP budoval svoje štruktúry zo štátnych peňazí. Tomu sa dá zabrániťniť len cez úplný zákaz strany.

NDP má svoje zázmie najma vo východnom Nemecku. Spoločný pokus nemeckého Spolkového snemu a Spolkovej rady o jej zákaz stroskotal v roku 2003. Federálny ústavný súd zamietol vec po odhalení, že veľa osôb z vnútorných kruhov NDP boli v skutočnosti informátori tajných služieb. Súd nebol schopný rozhodnúť, ktoré z aktivít strany boli jej vlastnou iniciatívou, a ktoré boli z úzadia riadené vládou pre jej ďalšiu diskreditáciu. Veľká časť nemeckého obyvateľstva však považuje NDP za nedemokratickú a poškodzujúcu imidž krajiny.

Vedenie CDU sa k novému pokusu o zákaz NDP vyjadrilo odmietavo. Bavorský minister vnútra Günther Beckstein (CSU) varoval pred novým pokusom zakázať stranu, pretože existujú vážne pochybnosti, či by nové konanie teraz uspelo. CDU by si nerada zopakovala neúspešný pokus z pred štyroch rokov.

Do vnútornej nemeckej debaty sa zapojil aj eurokomisár pre spravodlivosť Franco Frattini, ktorý podporil myšlienku postaviť krajne pravicovú nemeckú stranu mimo zákon. Podľa Frattiniho, päť krajín EÚ má problémy s pravicovým extrémizmom a Nemecko je jednou z nich. Podobne to však vyzerá vo Francúzsku, Belgicku, Dánsku ale aj vo Frattiniho rodnom Taliansku.