FRONTEX bude monitorovať východnú hranicu

Krátka správa

Ako informovali mádiá a tlačová agentúra TASR na monitorovacej operácii sa zúčastní približne 30 policajtov z členských krajín Európskej únie. Pôjde o úsek slovensko-ukrajinskej hranice medzi obcami Vyšné Nemecké a Zboj. Ide o súčasť operácie URSUS, ktorá sa uskutoční na prelome septembra a októbra tohto roku.

Frontex je agentúrou EÚ pre riadenie a operačnú spoluprácu na vonkajších hraniciach EÚ. Vznikla v roku 2004 a má sídlo vo Varšave.

V apríli realizovala pododbnú operáciu zameranú na boj proti ilegálnej migrácii moldavských občanov najmä na zelenej hranici do Rakúska, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Pracovníci agentúry pomáhali miestnym úradom identifikovať falošné dokumenty používané moldavskými občanmi. Počas dvojtýždňovej operácie bolo pri pokuse nelegálne prekročiť hranicu zadržaných 109 migrantov.

Frontex je aktívny aj pri kontrole morských hraníc členských štátov Únie v Stredozemnom mori. V rámci prvej fázy operácie Nautilus v júni a júli tohoto roku poskytovala podporu maltským úradom pri riadadení a zadržiavaní afrických imigrantov prichádzajúcich po morskej ceste.