Globsec bude okrem bezpečnosti aj o ekonomickej kríze

Foto: www.mmisso.com

GLOBSEC je s účasťou viac ako ako 500 kľúčových osobností z viac ako 40 krajín sveta najväčším zahraničnopolitickom podujatím v strednej Európe. Podľa organizátorov má Slovensko prostredníctvom tohto fóra príležitosť samo iniciovať zmeny na svetovej medzinárodnej scéne.

Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2006. „S GLOBSECom sme začínali takpovediac v garážových podmienkach a rástli sme spolu s ním. Dnes organizujeme už siedmy ročník podujatia, ktoré sa za tie roky zaradilo medzi svetovú špičku,“ hovorí generálny tajomník Slovenskej atlantickej komisie Róbert Vass.

GLEBSEC je zaujímavým aj tým, že ho organizuje mimovládna organizácia, kým podobné podujatia vo svete spravidla organizujú vlády.

GLOBSEC 2012 bude posledným významným zahranično-politickým fórom pred májovým Summitom NATO v Chicagu. Je to tak aj priestor pre stredoeurópske diskusie o spoločných pozíciach na Summite. „Tak ako po minulé roky aj tento rok očakávame, že sa GLOBSEC stane platformou pre neformálne rozhovory ministrov zahraničných vecí krajín V4 a strednej Európy. Tie budú o to dôležitejšie, že sa konajú mesiac pred summitom NATO v Chicagu a v čase prebiehajúcej ekonomickej krízy v Európe,“ vysvetľuje Vass.

Dva a pol dňová konferencia prinesie sedem hlavných diskusných panelov, šesť Night Owl sessions, množstvo špecializovaných večerných panelov a niekoľko neformálnych recepcií. Nosnými témami GLOBSECu budú tento rok obranná spolupráca V4, ekonomická kríza a budúcnosť eura, nové zahraničnopolitické priority USA, integrácia západného Balkánu, kyberhrozby a arabská jar.

GLOBSEC okrem oficiálneho programu ponúka priestor na rôzne stretnutia, bilaterálne či multilaterálne schôdzky, uzavreté politické rokovania a zasadania expertov. „Práve networkingová platforma, tzv. koridorová diplomacia je dušou konferencie. Predstavuje veľmi účinný a efektívny nástroj tvorby zahraničnej politiky. Jej neformálny charakter zjednodušuje komunikáciu aktérov aj samotné rokovania,“ tvrdí prezident Slovenskej atlantickej komisie Rastislav Káčer.

Tento rok uplynie desaťročie od momentu, keď sedem krajín strednej a východnej Európy dostalo na pražskom Summite NATO pozvánku do Aliancie. Pri tejto symbolickej príležitosti sa plánuje udeľovať nová Česká a Slovenská transatlantická cena dvom osobnostiam, ktoré prispeli k posilneniu transatlantických väzieb, bezpečnosti, mieru, prosperite a celkovej stabilite euro-atlantického priestoru.

V rámci GLOBSECu prebehne aj mládežnícky Summit NATO, ktorý je priamou väzbou GLOBSECu na májový Summit NATO v Chicagu. „GLOBSEC ako jediné európske fórum tento rok exkluzívne privíta summit budúcich politických lídrov a diplomatov z členských krajín NATO a partnerských štátov,“ hovorí Róbert Vass.