Grécko zaostáva v spravodlivom riešení sporov

Architektonický návrh Právnickej fakulkty UL (zdroj: http://www.agg.pl )

V krajinách na juhovýchode Európy a tiež v Poľsku dochádza najmä k porušovaniu práv jednotlivca na slobodu a spravodlivý proces. Na poslednom mieste rebríčka o porušovaní článku 5 Európskeho dohovoru ľudských práv sa umiestnilo Grécko. V období 2007-2011 sa tu právo na spravodlivý súdny proces porušilo až 108 krát.

Analýzu uskutočnila britská organizácia Fair Trails International a medzinárodná právnická firma Clifford Chance. Európsky súd pre ľudské práva (ECHR) najčastejšie kritizoval prieťahy v súdnych sporoch. Zadržanie pred začatím procesu v niektorých krajinách EÚ môže trvať aj 4 roky, v iných krajinách dokonca nie je ani limit stanovený.

Zaznamenali sa tiež prípady, kedy neboli k dispozícii tlmočníci a tiež prípady korupcie v súdnictve.

Za Gréckom sa umiestnili Bulhari, kde sa zaznamenalo 92 porušení práva. Opäť šlo hlavne o prípady zbytočných odkladov v zahájení procesu. Podľa ECHR si tiež zadržané osoby často sťažovali na nedostatočný prístup k svojim právnikom a rodine.

Hodnotenie zaznamenalo 67 porušení práv na spravodlivý proces v Poľsku a 49 prípadov v Rumunsku.

Porušenie práva na slobodu na Slovensku sa počas 5 rokov zaznamenalo v 24 prípadoch, pričom takmer polovica  sa týkala možnosti napadnutia zákonnosti zadržania a súvisiaceho rýchleho súdneho rozhodnutia.

Autori prieskumu poukázali na zhoršujúci sa trend v porušovaní práv na spravodlivý proces v krajinách EÚ. V porovnaní s rokom 2007, kedy sa zaznamenalo 37 prípadov, toto číslo vzrástlo v roku 2011 až na 75, čiže viac ako 100-násobne.

Trend podľa nich odzrkadľuje zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v Európe, kedy v chudobnejších štátoch nie je dostatočný dôraz na rýchly a spravodlivý proces.

„Práva podozrivých sa v Európe porušujú na policajných staniciach, v súdnych sieňach i väzeniach. V Európskej únii, ktorá bolo vybudovaná na vláde práva a rešpekte v základným ľudským právam, nemožno dovoliť pokračovanie týchto porušení,“ uviedol šéf organizácie Fair Trails International Jago Russell. Hrozí podľa neho „strata dôvery občanov v právo EÚ“.