Hranice dostávajú jemnejšie kontúry

Foto: www.mmisso.com

Pozadie

„Urobili sme historické rozhodnutie otvoriť európske hranice a rozšíriť Schengen“ vyhlásil Franco Frattini, komisár pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Konečné odobrenie, ktoré bude mať už len formálnu povahu padne v decembri.

Nový Schengen bude predstavovať 3,6 milióna m2 bez hraníc. Pre „nováčikov“ v európskom klube spočíva jeho význam okrem praktických dôsledkov aj v symbolike a zmiernení syndrómu „občanov druhej kategórie“. Históriou skúšaná hranica medzi Poľskom a Nemeckom bude minulosťou, hranice medzi Slovinskom a Talianskom, Slovenskom a Rakúskom dostanú oveľa jemnejšie kontúry.

Meno prihraničného luxemburského mesta dnes nesie priestor, ktorý sa začal vytvárať v roku 1985. Počas vývoja bola jeho úprava začlenená do práva Európskej únie. Pre niektorých sa táto spolupráca stala príkladom toho, ako sa môže úspešná forma spolupráce mimo rámca Únie preniesť do jej vnútra. 

S každým rozšírením Schengenu sa tak napĺňa jeden zo základných cieľov EÚ – voľný pohyb osôb, ktorý sľubuje väčšiu dynamiku pre ekonomické, kultúrne a regionálne výmeny.

Otázky

Zrušenie hraničných kontrol prinesie so sebou posilnenú policajnú a súdnu spoluprácu v podobe cezhraničného dozoru. Schengenský informačný systém zabezpečí optimálne zdieľanie informácií medzi policajnými a súdnymi orgánmi.

Slovensko sa na vstup do Schengenu pripravovalo vo viacerých oblastiach:

  • fyzické zabezpečenie východnej hranice, jej personálne a technické dovybavenie,
  • konzulárna služba sa musela pripraviť na vydávanie schengenských víz,
  • napojiť sa na centrálu Schengenského informačného systému a zabezpečiť vysoký stupeň ochrany osobných údajov v databázach.

Hoci sme boli v minulosti krajinou, ktorej pripravenosť na Schengen spôsobovala najväčšie vrásky hodnotiacim komisiám, včerajšie závery Rady ministrov boli smerom k Slovensku mimoriadne pozitívne, hovorilo sa dokonca o obrate o 180 stupňov.

Únia vyslala signál dobrej vôle a hranice tak nebudú otvorené zároveň s vybuchovaním petárd, ale v tichu noci, vo štvrtok 20. decembra o polnoci. S týmto návrhom prišiel komisár Franco Frattini a Portugalské predsedníctvo EÚ.

Schengen bude od decembra tvoriť 24 krajín: Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Švédsko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Malta a Slovensko. Z nečlenských krajín Únie Nórsko a Island.

Hoci sú s rozšírením Schengenu spojené aj obavy a odborníci uznávajú, že hranice sa nikdy nedajú zabezpečiť na 100 %, v minulosti sa najhoršie obavy z rozšírenia Schengenu o Grécko, kvôli jeho dlhej pobrežnej línii, nepotvrdili.   

Pozície

Nemecký minister vnútra Wofgang Schäuble: „Pre nové členské krajiny je to symbol, že už nežijú za železnou oponou.“

Ďalšie kroky

13. november 2007: O rozšírení Schengenu bude rokovať Európsky parlament.
6. december 2007: Konečné rozhodnutie Rady ministrov.
21. december 2007: Odstránenie hraničných kontrol na pozemných hraniciach.
1. apríl 2008: Odstránenie kontrol na letiskách.

Diskutujte: Rozšírenie Schengenu – definitívny rozpad zvyškov „železnej opony“ alebo jej presun ďalej na východ?