ICG odporúča EÚ prebudovať policajnú misiu v Afganistane

Krátka správa

Vo svojej najnovšej správe venovanej Afganistanu ICG tvrdí, že stav afgánskej polície takmer šesť rokov po páde režimu Talibanu, odráža neschopnosť medzinárodného spoločenstva centrálne uchopiť refomu sektorov spojených s vynucovaním práva a justície.

Reforma polície by sa viac ako na zvyšovanie donucovacích právomocí mala sústrediť na zodpovednosť, etnickú reprezentatívnosť a profesionalitu. Podľa think–tanku je tiež nevyhnutné odpolitizovať proces nominácii v afgánskej polícii.

Policajné zložky sú často ako pomocné jednotky nasadzované v boji proti povstalcom, najmä na nepokojnom juhu krajiny. ICG to považuje za kontraproduktívne. Policajné sily sú platené horšie ako armáda, nemajú na to potrebný výcvik ani vybavenie. Správa zdôrazňuje, že Afganistan, tak ako iné krajiny, potrebuje mať predovšetkým „policajnú službu“ a nie „policajné sily.“

Afgánskej armáde resp. jej výcviku je venovaná omnoho väčšia pozornosť napriek tomu, že reformovaná polícia a súdnictvo by mali priamejší dopad na život bežného obyvateľa a vnímanie legitimity vlády, konštatuje ICG.

V správe zaznieva už niekoľko krát formulovaná výčitka rôznosti prístupov k reforme afgánskej polície, ktoré uplaťňujú Spojené štáty, Nemecko a EÚ. USA zverili svoje policajné programy ministerstvu obrany, čo opäť neprispieva k rozlíšeniu medzi políciou a vojenskými silami.

Rade Európskej únie odporúča ICG pretvoriť misiu EUPOL na komplexnú misiu vlády zákona pokrývajúcu celý sektor justície.