Imigranti – horúci zemiak EÚ

frattini

 

Pozadie

  • Odhaduje sa, že okolo 400 tisíc ľudí ročne prekročí európske hranice bez potrebných cestovných dokumentov.

  • Dve tretiny z nich zneužívajú chabé hraničné kontroly v štátoch hraničiacich so Stredozemným morom.

  • Viac ako 10 tisíc ľudí sa priplavilo na Kanárske ostrovy, ktoré partia Španielsku, v prvej polovici roka 2006 – čo je dvakrát viac ako za celý minulý rok.

  • Len Malta prijala v júni 2006 migrantov z 18 lodí.

  • Odhaduje sa, že tisícky Afričanov sa každý mesiac utopia pri neúspešnom pokuse vstúpiť na územie EÚ z mora.

Európsky pracovný program pre oblasť spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, ktorý je známy aj ako Haagsky program, stanovuje agendu na boj proti nelegálnej imigrácii v mnohých politických oblastiach, vrátane bezpečnosti hraníc, nelegálneho zamestnávania, návratu do a kooperácie s tretími krajinami.

Fínske predsedníctvo vytýčilo ako jednu zo svojich prioritných oblastí snahu o prehĺbenie spoločnej európskej zodpovednosti, čo sa týka imigrácie, hraničných kontrol a utečencov.

Otázky

Komisiou prijatý balík opatrení z 19. júla 2006 obsahuje Komuniké, ktoré prehodnocuje doterajší vývoj situácie na poli boja s ilegálnou imigráciou a identifikuje hlavné politické priority:

  • Ďalšie upevňovanie vonkajších hraníc: Komisia navrhuje používanie biometrických technológií, vďaka ktorým by sa zaznamenával vstup občanov tretích krajín a ich následný odchod z územia EÚ. To by umožňovalo európskym úradom kontrolovať tie osoby, ktorých pobyt presahuje povolené obdobie.

  • Pokračovanie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

  • Vyrovnávať sa so zamestnávaním „načierno“: ilegálni imigranti si často nachádzajú v EÚ prácu, ale podmienky za akých pracujú, sú často nevyhovujúce. Jedná sa najmä o oblasti výstavby, stravovania a textilného priemyslu. Členské štáty by podľa Komisie mali prijať harmonizované sankcie voči takýmto zamestnávateľom.

  • Pokračovať vo výskume dopadov širokospektrálnej regulácie ilegálnej imigrácie

  • Pokračovať v práci na efektívnej politike návratu imigrantov do vlastných krajín

Komuniké sprevádzali návrhy komunitárneho kódexu na vydávanie krátkodobých víz a vytvorenie hraničného tímu rýchleho nasadenia. Ten by mal pozostávať z národných expertov, ktorí budú schopní zabezpečiť rýchlu technickú a operačnú pomoc kedykoľvek nejaká krajina zaznamená vysoký príval imigrantov.

Cieľom prvého návrhu je upresniť existujúce pravidlá pre vydávanie víz tak, aby sa legitímne cestovanie uľahčilo, a vyrovnať sa s nelegálnou imigráciou cez harominizáciu národných legislatív.

Druhý návrh je zameraný na zmiernenie tlaku, ktorému sú vystavené krajiny južnej Európy. To by sa malo dosiahnuť vytvorením spoločných hraničných hliadok, prekladateľov a pracovníkov prvej pomoci, ktorí by kontrolovali cestovné dokumenty, zúčasťňovali sa hliadkovania a robili pohovory s imigrantami. Príslušníci hliadok by podľa návrhu mohli nosiť zbrane a na rukáve by mali modré pásky so znakom EÚ. Cieľom je založiť jednotku s 250-300 expertami, ktorú by bolo možné nasadiť v lehote do 10 dní na požiadanie členského štátu. Zostáva na slobodnej vôli všetkých členských krajín, či sa zúčastnia na spoluvytváraní hliadok. Hliadky bude menežovať Frontex, európska agentúra pre kontrolu hraníc.

Pozície

Podpredseda Komisie zodpovedný za oblasť spravodlivosti, bezpečnosti a slobody Franco Frattini povedal: „Potrebujeme posilniť a efektívnejšie bojovať proti nelegálnej imigrácii, kľúčovej pre dôveryhodnosť a súdržnosť našej imigráčnej a azylovej politiky… Predovšetkým musíme byť prísni vo veciach nelegálnej imigrácie a musíme zabrániť zneužívaniu týchto ľudí aj tým, že odstránime hlavný faktor zapríčiňujúci nelegálnu imigráciu“.

Tonio Borg, maltský minister vnútra a zástupca predsedu vlády povedal, že hraničná jednotka, ktorá bude dopĺňať patrolovacie lode a lietadlá hraničnej agentúry EÚ, je krokom tým správnym smerom. Kritizoval však byrokraciu, ktorá celý proces spomaľuje. „EÚ koná pomaly a Frontex nemá vlastné hraničné hliadky“. To podľa jeho slov „znamená, že sa bude musieť spoľahnúť na pomoc členských štátov, z ktorým mnohé sa správajú egoisticky a nacionalisticky“.

Francúzsky prezident Jacques Chirac vo svojom prejave pri príležitosti výročia Francúzskej revolúcie 14. júla ľuďom povedal: „Afričania budú zaplavovať svet, kým nebude kontinet rozvinutý. Máme obrovský problém, ktorý súvisí s rozvojom“, povedal.