Imigranti musia rešpektovať európske hodnoty

 

Krátka správa

Rakúsky kancelár a do 30. júna predseda Európskej rady Wolfgang Schüssel na summite zdôraznil, že EÚ musí prijať určité spoločné princípy v oblasti imigračnej politiky a zdôraznil, že tí imigranti, ktorí sa chcú usadiť v Európe musia bezpodmienečne rešpektovať európske hodnoty.

Schüssel novinárom zúčastneným na summite v Bruseli povedal: „Je nevyhnutné, aby sa každý, kto prichádza do našich krajín naučil náš jazyk a rešpektoval [európske] hodnoty, ľudské práva, postavenie žien a princípy právneho štátu“.

Francúzsky prezident Jacques Chirac vyslovil potrebu užšej spolupráce s africkými štátmi, z ktorých väčšina imigrantov do Európy prichádza. Európa by im mala pomôcť odstrániť korene ilegálnej imigrácie. Tej čelia najmä Španielsko a Malta, na území ktorých skončí väčšina ilegálnych imigrantov.

Slovenský minister zahraničných vecí Eduard Kukan na margo ilegálnej imigrácie povedal: „Je viac než jasné, že tento problém sa stáva jedným z najväčších problémov, ktorým bude musieť Únia v budúcnosti čeliť. Aj keď sme sa zatiaľ nedohodli na nejakom konkrétnom návrhu riešenia, zhodujeme sa na potrebe určitých spoločných princípov s cieľom čeliť tejto výzve“.

Európska komisia by mala v blízkej budúcnosti prísť s konkrétnymi návrhmi na riešenie ilegálnej imigrácie a v súčasnosti pracuje na zozname tzv. bezpečných krajín, ktorých občania nedostanú v Únii azyl.