Inštitúcie sa sporia o bezpečnostných opatreniach v lietadlách

Krátka správa

EÚ chce eliminovať riziká spojené s činmi ohrozujúcimi bezečnosť na palubách lietadiel, hlavne ich únosov. Nevie sa však zhodnúť na tom, ako to dosiahnuť. Prvé zasadnutie v rámci zmierovacej procedúry medzi Parlamentom a Radou za prítomnosti zástupcov inštitúcií sa skončilo neúspechom.

Rada prijala spoločnú pozíciu v decembri 2006, Parlament k nej prijal početné úpravy v druhom čítaní, ktoré následne schválil v apríli 2007.

Inštitúcie EÚ sa nevedia zjednotiť na podmienkach využívania ozbrojených členov bezpečnostného dozoru známych ako „sky marshals“ i na tom, ako by malo byť vyriešené financovanie bezpečnostných opatrení

Parlament tvrdí, že by si náklady mali podeliť členské štáty, ktoré majú niesť hlavnú zopdpovednosť za bezpečnosť občanov, a pasažieri. Ďalej trvá na tom, aby bola cena týchto bezpečnostných opatrení jasne vyznačená na letenke.

Rada naopak presadzuje, že náklady majú pokryť letecké spoločnosti. Poslanci sa však obávajú, že by sa tým celé náklady automaticky presunuli na plecia pasažierov.

Návrh Rady počíta aj s využívaním ozbrojených členov bezpečnostného dozoru v civile schopných zneškodniť prípadných únoscov – atentátnikov na palubách lietadiel. Poslanci požadujú prísnejšie pravidlá pre ich pôsobenie. Má byť podmienené súhlasom krajiny odletu, krajiny príletu a za určitých podmienok aj súhlasom krajiny, na ktorej území bude mať let medzipristátie. „Sky marshals“ budú musieť prejsť špeciálnym výcvikom.

Myšlienka ozbrojeného dozoru na palube lietadla, je kontroverzná. Kým pre jedných je to záruka bezpečnosti, pre druhých predstavuje riziko, že sa zbraň predsa len dostane na palube do nesprávnych rúk. Vo svete je známy využívaním „sky marshals“ najmä Izrael, po útokoch z 11. septembra sa začalo o takejto možnosti diskutovať  aj v EÚ.