„Islamský terorizmus“ nepatrí do euroslovníka

 

Krátka správa

Nový neemotívny a korektný slovník má byť lídrom EÚ predložený na summite v júni. Slovné spojenie „islamský terorizmus“ navrhujú európski úradníci nahradiť frázou „teroristi, ktorí hrubo zneužívajú islam“. Nový slovník nebude právne záväzný, ale je tu očakávanie, že členské štáty a všetky európske inštitúcie ho schvália.

Cieľom slovníka, ktorého prijatie iniciovali spory o karikatúry proroka Mohameda, je zabrániť používaniu fráz, ktoré môžu urážať moslimov a vyvolať ich radikalizáciu. Práve karikatúry, ktoré zobrazovali Mohameda vyvolali vlnu nevôle a násilností v moslimskom svete.

Ďalšie slová, ktoré sú predmetom možnej revízie, sú „džihád“, „islamistický“ a „fundamentalistický“. Slovo džihád sa používa na vyjadrenie boja moslimov s neveriacimi, ale pre moslimov znamená skôr duchovný zápas so sebou samým.