Izrael protestuje proti konferencii Výboru OSN v EP

Krátka správa

Vedúci diplomatickej misie Izraela pri Európskej únii zaslal oficiálny list predsedovi EP Hansovi-Gertovi Pötteringovi, v ktorom žiada aby EP panelovú konferenciu Výboru OSN nehostil.

Podľa hovorcu izraelského veľvyslanectva nie sú aktivity Výboru „v súlade s politikami EÚ“ pokiaľ ide blízkovýchdodný mierový proces.

Parlament odmietol žiadosť hostiť podobné podujatie v roku 2005, Taliansko tak urobilo tento rok. Nakoniec sa tieto stretnutia Výboru konali v Katare a Južnej Afrike.

Izraelskí predstavitelia tvrdia, že aktivity Výboru OSN pre výkon nescudziteľných práv paletínskeho ľudu nijako neprispievajú k riešeniu situácie v regióne, sú zaujaté a vyslovene protiizraelské. Výbor má 22 členov a 26 pozorovateľov, pričom Cyprus a Malta sú jediní členovia Únie, kotrí sú zároveň aj členmi Výboru. Izrael považuje Výbor za reminiscenciu relozúcie OSN z roku 1975, ktorá prirovnáva sionizmus k rasizmu.

Európsky parlament na sťažnosť Izraela reagoval odpoveďou, že len poskytuje svoje zariadenia pre usporiadanie konferencie, no priamo sa na jeho stretnutiach nezúčastňuje. 

Pötteringov hovorca pre AFP povedal, že rozhodnutie poskytnúť priestor pre stretnutie Výboru OSN prišlo od predsedov politických skupín v EP a nie od neho samotného.