Jadro aj frakovanie súčasťou Energetickej únie

Donald Tusk, zdroj: juniorfoto.blog.pl

Európski lídri by vo štvrtok mali politicky „posvätiť“ konceptu Energetickej únie, na ktorom pracuje slovenský podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Okrem akcelerácie infraštruktúrnych projektov a rigoróznej implementácie už existujúcej energetickej legislatívy, Energetická únia sľubuje vytvoriť „efektívnejší a flexibilnejší trh,“ ktorý pomôže „integrovať obnoviteľné zdroje energie.“

Viaceré členské krajiny totiž dlhodobo upozorňujú na problémy spojené s „nepredvídateľnými energetickými šokmi“, ktoré predstavujú záťaž pre prenosové sústavy.

Nový dizajn trhu s elektrickou energiou by mal taktiež zabezpečiť, aby boli „vnútroštátne zásahy kompatibilné s pravidlami vnútorného trhu,“ čo môže naznačovať zvýšený tlak na dereguláciu cien, ktorá je súčasťou konceptu Šefčovičovej Energetickej únie.   

V predbežných záveroch Európskej rady, ktoré má EurActiv k dispozícii, badať aj výrazný odkaz na kompetencie členských štátov v oblasti energetiky. Nová únia musí „zabezpečiť právo členských štátov na voľbu vlastného energetického mixu.“

Závery zároveň otvárajú dvere aj získavaniu nekonvenčného zemného plynu, či jadrovej energii.  „Energetická bezpečnosť môže byť zvýšená prostredníctvom vlastných zdrojov, ako aj bezpečných a udržateľných nízkouhlíkových technológií.“

Pre Slovensko, ale aj Poľsko sú „vlastnými zdrojmi“ najmä uhlie, ktorého ťažba je výrazne podporovaná. Jadrová energia je prioritou nielen Vyšehradskej štvorky, ale aj Francúzska, či Veľkej Británie.

Environmentálne organizácie tvrdia, že uniknuté závery sú skôr „zoznamom želaní Británie a Poľska“ a považujú ich za krok späť.

Ekonomika a Ukrajina

Podrobná diskusia európskych lídrov sa očakáva aj o súčasnej ekonomickej situácii v Európe, implementácii kľúčových štrukturálnych reforiem a vývoja situácii na Ukrajine a v Líbyi.  

Schválený bude aj rámec pre medziinštitucionálne rokovania  o Európskom fonde pre strategické investície, ktorý by mal byť legislatívne ukotvený už v polovici tohto roka.

Závery sa očakávajú aj na tému ekonomických sankcií voči Ruskej federácii, o ktorých EÚ rozhodla po zostrelení civilného lietadla nad územím východnej Ukrajiny. Platnosť sankcií vyprší v lete.

Európski lídri môžu na štvrtkovom bruselskom summite rozhodnúť o ich predĺžení. Očakáva sa napätá diskusia, keďže názory medzi členskými krajinami sa líšia.